Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Budynku Administracji Pokój nr 3.


Odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiana terminu składania ofert.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego  „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Materiały do pobrania


Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Budynku Administracji Pokój nr 3.


Odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiana terminu składania ofert.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego  „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Informacja dotycząca składania i otwarcia ofert

 

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia 27.06.2024 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2024 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Budynku Administracji Pokój nr 3.


Odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiana terminu składania ofert.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego  „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiana terminu składania ofert.

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego  „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego  „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE nr DEZ/Z/341/PU-17/2024

Dotyczy zapytania  ofertowego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich wymaganych branżach w ramach zadania: „Usługa w zakresie całodobowego odbioru , transportu, przechowywania oraz wydawania zwłok osób zmarłych w SPZZOZ w Wyszkowie”

Materiały do pobrania