Ogłoszenie nr 2024/BZP 00406071/01 z dnia 2024-07-10

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza postępowanie w przedmiocie: Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na Poradnię Pediatryczną i Poradnię Internistyczną.

Adres strony prowadzonego postępowania wraz z materiałami do pobrania:

Kliknij