SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 18/01/2013 roku
DEZ/P/341/ZP-62/2012
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.759) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 8 dla pakietu nr 1: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 1 cena brutto 112.630,94 zł;
 2. wyboru oferty nr 9 dla pakietu nr 3,6,12,13,14,18: Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 3 cena brutto 7.173,36 zł; pakiet nr 6 cena brutto 4.248,72 zł; pakiet nr 12 cena brutto 22.364,64 zł; pakiet nr 13 cena brutto 810 zł; pakiet nr 14 cena brutto 5.386,60 zł; pakiet nr 18 cena brutto 438.263,46 zł;
 3. wyboru oferty nr 12 dla pakietu nr 2: ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - pakiet nr 2 cena brutto 28.816,56 zł;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu dla pakietów nr 3,6,18 została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Natomiast dla pakietów nr 1,2,12,13,14 wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy w zakresie pakietu nr 3,6,18 nastąpi z dniem 22/01/2013 roku w siedzibie Zamawiającego, zaś dla pakietu nr 1,2,12,13,14 z dniem 29/01/2013 roku. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 5.929,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 2. Elmikomedical Sp. z o.o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa- pakiet nr 23 cena brutto 5.400 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 3. P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała-  pakiet nr 7 cena brutto 9.363,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 4. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 36.871,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 9 cena brutto 36.520,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 5. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 17 cena brutto 66.702,96 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 6. Cezal Sp. z o.o., ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok- pakiet nr 5 cena brutto 28.466,64 zł- 81,55 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 1101,60 zł (cena po poprawce)- 73,53 pkt w jedynym kryterium ceny;
 7. POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1a, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 77.225,40 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 8. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 1 cena brutto 112.630,94 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 cena brutto 30.720,81 zł- 93,80 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 9.946,80 zł- 94,14 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 10 cena brutto 39.591,06 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 14 cena brutto 12.150 zł- 44,33 pkt w jedynym kryterium ceny;
 9. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 113.939,28 zł- 98,85 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 cena brutto 30.234,87 zł- 95,31 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 3 cena brutto 7.173,36 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 6 cena brutto 4.248,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 12 cena brutto 22.364,64 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 810 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 14 cena brutto 5.286,60 zł (cena po poprawce)- 94,14 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 18 cena brutto 438.263,46 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 22 cena brutto 10.314 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 10. AKME Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 85.098,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 11. EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 12. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 28.816,56 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 11.588,40 zł- 80,80 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 12 cena brutto 23.150,12 zł- 96,61 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 907,20 zł- 89,29 pkt w jedynym kryterium ceny;
 13. SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 14. SKAMEX Sp. z o.o. SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 42.465,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 5 cena brutto 23.215,68 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 15. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.555,20 zł- 52,10 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 10/01/2013 roku
DEZ/P/341/ZP-62/2012
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 113 poz.759) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 14 dla pakietu nr 4 i 5: SKAMEX Sp. z o.o. SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 42.465,60 zł; pakiet nr 5 cena brutto 23.215,68 zł;
 2. wyboru oferty nr 3 dla pakietu nr 7: P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała-  pakiet nr 7 cena brutto 9.363,60 zł;
 3. wyboru oferty nr 4 dla pakietu nr 8,9 i 15: Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 36.871,20 zł; pakiet nr 9 cena brutto 36.520,20 zł; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł;
 4. wyboru oferty nr 8 dla pakietu nr 10: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 10 cena brutto 39.591,06 zł;
 5. wyboru oferty nr 11 dla pakietu nr 11: EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł;
 6. wyboru oferty nr 10 dla pakietu nr 16:  AKME Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 85.098,60 zł;
 7. wyboru oferty nr 5 dla pakietu nr 17: PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 17 cena brutto 66.702,96 zł;
 8. wyboru oferty nr 13 dla pakietu nr 19: SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł;
 9. wyboru oferty nr 7 dla pakietu nr 20: POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1a, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 77.225,40 zł;
 10. wyboru oferty nr 1 dla pakietu nr 21: Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 5.929,20 zł;
 11. wyboru oferty nr 9 dla pakietu nr 22: Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 22 cena brutto 10.314 zł;
 12. wyboru oferty nr 2 dla pakietu nr 23: Elmikomedical Sp. z o.o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa- pakiet nr 23 cena brutto 5.400 zł;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu dla pakietów nr 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Natomiast dla pakietów nr 5 i 7 wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. dla pakietów nr 1,2,3,6,12,13,14,18 postępowanie w toku. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z dniem 15/01/2013 roku w siedzibie Zamawiającego, zaś dla pakietu nr 5 i 7 z dniem 21/01/2013 roku. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 5.929,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 2. Elmikomedical Sp. z o.o., ul. Jeżewskiego 5c/7, 02-796 Warszawa- pakiet nr 23 cena brutto 5.400 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 3. P.W. INTERGOS Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała-  pakiet nr 7 cena brutto 9.363,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 4. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 36.871,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 9 cena brutto 36.520,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 5. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 17 cena brutto 66.702,96 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 6. Cezal Sp. z o.o., ul. Branickiego 19, 15-085 Białystok- pakiet nr 5 cena brutto 28.466,64 zł- 81,55 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 1101,60 zł (cena po poprawce)- postępowanie w toku;
 7. POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1a, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 77.225,40 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 8. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 1 cena brutto 112.630,94 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 2 cena brutto 30.720,81 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 7 cena brutto 9.946,80 zł- 94,14 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 10 cena brutto 39.591,06 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 14 cena brutto 12.150 zł- postępowanie w toku;
 9. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 113.939,28 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 2 cena brutto 30.234,87 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 3 cena brutto 7.173,36 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 6 cena brutto 4.248,72 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 12 cena brutto 22.364,64 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 13 cena brutto 810 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 14 cena brutto 5.286,60 zł (cena po poprawce)- postępowanie w toku; pakiet nr 18 cena brutto 438.263,46 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 22 cena brutto 10.314 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 10. AKME Sp. z o.o., ul. Postępu 1, 02-676 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 85.098,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 11. EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 12. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 28.816,56 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 7 cena brutto 11.588,40 zł- 80,80 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 12 cena brutto 23.150,12 zł- postępowanie w toku; pakiet nr 13 cena brutto 907,20 zł- postępowanie w toku;
 13. SARSTEDT Sp. z o.o., ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 14. SKAMEX Sp. z o.o. SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 42.465,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 5 cena brutto 23.215,68 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 15. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.555,20 zł- postępowanie w toku;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 28/12/2012 r.
DEZ/P/341/ZP- 62/2012
SPROSTOWANIE
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. Zamawiający wyjaśnia, iż w odpowiedziach na pytania udzielonych w dniu 27/12/2012 roku w pytaniu numer 85 nastąpiła pisarska omyłka- zabrakło słowa” nie”. W odpowiedzi na pytanie podano: Pytanie nr 85: Pakiet 1 pozycja 21, 22, 33, 38, 39: Czy Zamawiający wydzieli pozycję w/w z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgody. Powinno być: Pytanie nr 85: Pakiet 1 pozycja 21, 22, 33, 38, 39: Czy Zamawiający wydzieli pozycję w/w z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody. W przypadku kolejnych rozbieżności w treści udzielonych odpowiedzi Zamawiający pragnie podkreślić, że nie wyraził zgody na żadne wydzielenia z podanych niniejszym postępowaniu pakietów. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Wyszków, dnia 27/12/2012 r.
DEZ/P/341/ZP- 62/2012 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 pzp, dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 1 poz. 6: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 1 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 3: dotyczy pakietu nr 1 poz. 9: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4: dotyczy pakietu nr 1 poz. 21: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 5: dotyczy pakietu nr 1 poz. 26,27: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6: dotyczy pakietu nr 1 poz. 30,31: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości lub podania ceny jednostkowej do trzech miejsc po przecinku a wartość netto i brutto do dwóch miejsc po przecinku. Odpowiedź:  Zamawiający nie dopuszcza. WIĘCEJ PYTAŃ I ODPOWIEDZI - DO POBRANIA

Wyszków, dnia 22.11.2012 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 2012/S 225-370613; data zamieszczenia: 22.11.2012 Materiały do pobrania.