SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 13/03/2013 roku

DEZ/P/341/ZP- 7/2013 

  INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 21   W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający w zakresie pakietu nr 21 dokonał wyboru:
 • oferty nr 10 złożonej przez KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:
pakiet 21 cena brutto 27.345 zł; UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 21 wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.           Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą w zakresie pakietu nr 21 nastąpi z dniem 25/03/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.   Oferty w niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 21 złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna: pakiet 21 cena brutto 48.600 zł- 56,27 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet 21 cena brutto 27.760,32 zł- 98,50 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź: pakiet 21 cena brutto 27.345 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet 21 cena brutto 29.338,20 zł- 93,21 pkt w jedynym kryterium ceny.
    Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie   Wyszków, dnia 11/03/2013 roku DEZ/P/341/ZP- 7/2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: Dostawa leków do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał: wyboru oferty:
 1. Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
  1. pakiet 19 cena brutto 2.250,72 zł.
 2. Euro Trade Technology Sp. z o.o. ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła:
  1. pakiet 32 cena brutto 1836 zł.
 3. Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
  1. pakiet 5 cena brutto 201.941,32 zł;
  2. pakiet 24 cena brutto 70.761,60 zł;
 4. Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
  1. pakiet 4 cena brutto 24.499,31 zł,
  2. pakiet 14 cena brutto 12.202,92 zł,
  3. pakiet 27 cena brutto 34.128 zł;
  4. pakiet 29 cena brutto 14.026,50 zł;
  5. pakiet 31 cena brutto 1.204,42 zł;
  6. pakiet 33 cena brutto 442,80 zł.
 5. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk:
  1. pakiet 18 cena brutto 2.883,60 zł,
 6. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
  1. pakiet 15 cena brutto 19.566,36 zł,
  2. pakiet 17 cena brutto 9.655,20zł,
  3. pakiet 22 cena brutto 19.566,36 zł,
 7. GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań:
  1. pakiet 7 cena brutto 170.091,96 zł,
  2. pakiet 12 cena brutto 4.918,32 zł;
 8. POLMIL Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz:
  1. pakiet 13 cena brutto 6.652,80 zł.
 9. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet 25 cena brutto 215,88 zł;
 10. KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:
  1. pakiet 1 cena brutto 378.326,95 zł,
  2. pakiet 11 cena brutto 2.349 zł,
  3. pakiet 16 cena brutto 1.792,80 zł,
  4. pakiet 23 cena brutto 7.039,98 zł,
  5. pakiet 28 cena brutto 27.345,60 zł,
  6. pakiet 30 cena brutto 732,67 zł;
 11. Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
  1. pakiet 8 cena brutto 13.629,60 zł,
  2. pakiet 9 cena brutto 10.470,60 zł,
  3. pakiet 10 cena brutto 48.265,20 zł,
 12. NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń:
  1. pakiet 3 cena brutto 138.814,55 zł,
  2. pakiet 26 cena brutto 72.523,08 zł,
  3. pakiet 34 cena brutto 9.750,51 zł.
 13. KONSORCJUM FIRM: Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i FARMACOL DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 2 cena brutto 357.749,56 zł,
  2. pakiet 6 cena brutto 65.357,97 zł,
  3. pakiet 20 cena brutto 2.020,68 zł,
UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1,4,5,7,19,23,30,32 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, zaś w pozostałym zakresie wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ.
 • w zakresie pakietu nr 21- postępowanie w toku.
 • w zakresie pakietu nr 35 unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) ustawy pzp- nie złożono żadnej oferty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie pakietu nr 1,4,5,7,19,23,30,32  nastąpi z dniem 13/03/2013 roku, zaś w pozostałym zakresie w dniu 22/03/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa: pakiet 19 cena brutto 2.250,72 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 2. Euro Trade Technology Sp. z o.o. ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła: pakiet 32 cena brutto 1836 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 3. Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa: pakiet 5 cena brutto 201.941,32 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 24 cena brutto 70.761,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 31 cena brutto 1.668,60 zł- 72,18 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 33 cena brutto 972 zł- 45,56 pkt w jedynym kryterium ceny.
 4. Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: pakiet 4 cena brutto 24.499,31 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.584 zł- 98,93 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 14 cena brutto 12.202,92 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 18 cena brutto 3.034,80 zł- 95,01 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 34.128 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 29 cena brutto 14.026,50 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 31 cena brutto 1.204,42 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 33 cena brutto 442,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 5. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk: pakiet 10 cena brutto 60.885 zł- 79,28 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.689,20 zł- 87,35 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 3.456 zł- 74,77 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 18 cena brutto 2.883,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 29 cena brutto 17.550 zł- 79,92 pkt w jedynym kryterium ceny .
 6. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna: pakiet 8 cena brutto 13.651,20 zł- 99,84 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 13.645,80 zł- 76,73 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 48.502,80 zł- 99,51 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 3.434,40 zł- 68,40 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 14 cena brutto 12.409,20 zł- 98,34 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 15 cena brutto 19.566,36 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 2.397,60 zł- 74,77 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 17 cena brutto 9.655,20zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 21 cena brutto 48.600 zł-  w postępowanie w toku, pakiet 22 cena brutto 19.566,36 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 24 cena brutto 71.409,60 zł- 99,09 pkt w jedynym kryterium ceny , pakiet 26 cena brutto 73.445,40 zł- 98,74 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 43.777,80 zł- 77,96 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 28 cena brutto 48.600 zł- 56,27 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 34 cena brutto 9.914,40 zł- 98,35 pkt w jedynym kryterium ceny.
 7. GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań: pakiet 7 cena brutto 170.091,96 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 48.546 zł- 99,42 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 12 cena brutto 4.918,32 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 8. POLMIL Sp. z o.o. ul. Ks. J. Schulza 1, 85-315 Bydgoszcz: pakiet 13 cena brutto 6.652,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 9. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet 8 cena brutto 14.018,40 zł- 97,23 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.508,40 zł- 99,64 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 49.253,40 zł- 97,99 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.413,80 zł- 97,32 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 12 cena brutto 6.554,52 zł- 75,04 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 14 cena brutto 12.537,72 zł- 97,33 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 2.570,40 zł- 69,75 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 17 cena brutto 9.698,40 zł- 99,55 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 18 cena brutto 3.231,58 zł- 89,23 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 21 cena brutto 27.760,32 zł- postępowanie w toku; pakiet 24 cena brutto 72.705,60 zł- 97,33 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 25 cena brutto 215,88 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 28 cena brutto 27.760,32 zł- 98,51 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 31 cena brutto 2.322,97 zł- 51,85 pkt w jedynym kryterium ceny.
 10. KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź: pakiet 1 cena brutto 378.326,95 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 2 cena brutto 376.679,46 zł- 94,97 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 3 cena brutto 139.042,56 zł- 99,84 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 6 cena brutto 67.194,50 zł- 97,27 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 8 cena brutto 13.694,40 zł- 99,53 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.886,40 zł- 96,18 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 59.724 zł- 80,81 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.349 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 13 cena brutto 8.158,92 zł- 81,54 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 14 cena brutto 12.417,84 zł- 98,27 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 15 cena brutto 19.634,40 zł- 99,65 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 1.792,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 18 cena brutto 3.180,82 zł- 99,66 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 20 cena brutto 2.069,28 zł- 97,65 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 21 cena brutto 2.734,56 zł- postępowanie w toku; pakiet 22 cena brutto 19.634,40 zł- 99,65 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 23 cena brutto 7.039,98 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 24 cena brutto 71.668,80 zł- 98,73 pkt w jedynym kryterium ceny , pakiet 25 cena brutto 437,18 zł- 49,38 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 26 cena brutto 72.938,88 zł- 99,43 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 38.350,80 zł- 88,90 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 28 cena brutto 27.345,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 30 cena brutto 732,67 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 31 cena brutto 1.471,82 zł- 81,83 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 33 cena brutto 495,18 zł- 89,42 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet 34 cena brutto 9.836,64 zł- 99,13 pkt w jedynym kryterium ceny.
 11. Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet 2 cena brutto 381.751,72 zł- 93,71 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 6 cena brutto 69.838,88 zł- 93,58 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 8 cena brutto 13.629,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.470,60 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 48.265,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.365,20zł- 99,32 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 2.548,80 zł- 70,34 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 21 cena brutto 29.338,20 zł- 94,62 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 24 cena brutto 71.539,20 zł- 98,91 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 39.825 zł- 85,69 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 28 cena brutto 29.338,20 zł- 93,21 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 31 cena brutto 2.300,29 zł- 52,36 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 33 cena brutto 556,74 zł-79,53 pkt w jedynym kryterium ceny .
 12. NEUCA SA ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń: pakiet 3 cena brutto 138.814,55 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 6 cena brutto 66.964,57 zł- 97,60 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.886,40 zł-96,18 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 10 cena brutto 59.772,60 zł- 80,75 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.381,40 zł- 98,64 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 1.803,60 zł- 99,40 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 26 cena brutto 72.523,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 38.350,80 zł- 88,90 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 34 cena brutto 9.750,51 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny.
 13. KONSORCJUM: Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice i FARMACOL DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice: pakiet 2 cena brutto 357.749,56 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 3 cena brutto 140.807,91 zł- 98,58 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 6 cena brutto 65.357,97 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 8 cena brutto 13.802,40 zł- 98,75 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 9 cena brutto 10.508,40 zł-99,64 pkt w jedynym kryterium ceny , pakiet 10 cena brutto 49.053,60 zł- 98,39 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 11 cena brutto 2.381,40 zł- 98,64 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 12 cena brutto 6.526,98 zł- 75,35 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 16 cena brutto 1.846,80 zł- 97,08 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 20 cena brutto 2.020,68 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 24 cena brutto 71.928 zł- 98,38 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 26 cena brutto 73.083,60 zł- 87,95 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 27 cena brutto 38.804,40 zł- 52,37 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 31 cena brutto 2.300,29 zł- 52,37 pkt w jedynym kryterium ceny, pakiet 33 cena brutto 567,91 zł- 77,97 pkt w jedynym kryterium ceny.
 14. ZARYS  Sp. z o.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze: pakiet 13 cena brutto 6.791,04 zł- 97,96 pkt w jedynym kryterium ceny.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie DEZ/P/3410/42/2013/TG              Wyszków, dnia 21.02.2013 ZP-7/2013                                                                                              

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:

DOSTAWA LEKÓW DO SPZZOZ W WYSZKOWIE HR SPRAWY DEZ/P/341/ZP-7/2013

  W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:  Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 44, 177, 243, 244 oraz 304? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 6; Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu poz. 24 i 25? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 3: – dotyczy pakietu nr 1 poz. 154: Czy Zamawiający - mając na względzie bezpieczeństwo pacjentów – wymaga, aby oferowany produkt (zawierający antybiotyk) posiadał rejestrację jako produkt leczniczy (lek)? Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazania w leczeniu i zapobieganiu zakażeń kości oraz tkanek miękkich? Uzasadnienie: W praktyce oddziałów chirurgicznych szpitala gąbka kolagenowa z gentamycyną jest stosowana wyłącznie w w/w wskazaniach. Jeżeli ogólnie dostępne są produkty lecznicze posiadające rejestrację we wskazaniach, w których mają zostać użyte, niedopuszczalna jest zamiana na inne produkty lecznicze lub wyroby medyczne, które nie posiadają rejestracji w danym wskazaniu. Działanie tego rodzaju należy identyfikować z eksperymentem leczniczym w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5.12.1996 roku; ze zmianami w Dz. Ustaw z 2011 r. Nr 277 poz. 1634. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. Pytanie nr 4: Czy zamawiający wyraża zgodę na zamianę postaci? Form doustnych, tj. wycenę zamiast tabletek: tabletek powlekanych, drażetek, kapsułek, tabletek o powolnym uwalnianiu, tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu i odwrotnie. Wycenę ampułek zamiast fiolek lub ampułko-strzykawek i odwrotnie. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 5: Prosimy o podanie w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, amp., kg, itp.), niż umieszczone w SIWZ. Czy należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę? Odpowiedź: Należy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę. Pytanie nr 6: dotyczącym  pakietu 19; Czy wyrażą Państwo zgodę na przedstawienie oferty  na leki w innych wielkościach opakowań tj. - W pozycjach 2,6, 7, 9  w opakowaniach x 90 tabl. zamiast 30  tabl. Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 7: dotyczącym  pakietu 19 ; . Prosimy określić jak należy przeliczyć zamawiane ilości, jeżeli oferujemy inne wielkości opakowań zaokrąglać do pełnych opakowań czy zachować ułamek z dwoma miejscami po przecinku. Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy zaokrąglić do pełnych opakowań. Pytanie nr 8: Czy z uwagi na zmianę sposobu konfekcjonowania produktu Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 17, poz.1 gotowego do podaży preparatu CIPROFLOXACINUM KABI roztwór do infuzji 200 mg/100 ml w opakowaniu stojącym z dwoma portami typu KabiPac? Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie 1, poz.289, PROPOFOLUM emulsja do wstrzykiwań lub infuzji 10 mg/ml 5 fiol. 20 ml preparatu PROPOFOL 1% MCT/LCT FRESENIUS w ampułkach po 5 ml? Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający w pakiecie 2 poz.18 wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry? Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga produktu pakowanego w jałowe blistry. Pytanie nr 11: Czy Szpital w Pakiecie nr 26 dopuszcza produkt równoważny w opakowaniu butelka aluminiowa 250 ml wyposażona  w system wlewowy Dreager Fill wraz z użyczeniem wymaganej ilości parowników kompatybilnych z oferowanym produktem i aparatami zamawiającego. Prosimy o określenie ilości wymaganych parowników Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.   Pytanie nr 12: Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759) – dalej uzp. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że to na Zamawiającym spoczywa obowiązek badania rynku oraz sformułowania opisu przedmiotu zamówienia zapewniającego prawidłową realizację wyznaczonych zadań, w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców (wyrok KIO z dnia 21 lipca 2008 r. sygn. akt KIO/UZP 682/08).  Zwracamy się z  prośbą o dopuszczenie do przetargu nr Nr sprawy DEZ/P/341/ZP-7/2013 preparatu  Meropenem Sandoz 1g x10 fiol  , który posiada identyczne wskazania do stosowania jak preparat oryginalny Meronem do pakietu nr 15 lub 22 .   Dopuszczenie Meropenemu Sandoz do powyższego postępowania, a przez to poszerzenie kręgu podmiotów mogących złożyć ofertę na pakiety pozytywnie wpłynie na wzrost konkurencyjności ofert, a w efekcie na uzyskanie lepszej ceny na zakup w/w preparatów. Zamawiający dopuszczając preparaty generyczne uniknie wzrostu wydatków  co w świetle przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki 11 10 2011 r polityce ( konferencja ‘’Europejska polityka w zakresie leków generycznych ‘’) oraz interesu finansów publicznych jest niedopuszczalne. Odpowiedź: Dla pakietu 15 i 22, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza do przetargu, nr sprawy DEZ/P/341/ZP-7/2013, leku generycznego, który mimo , ze posiada identyczne wskazania do stosowania, nie spełnia wymogów wymienionych w opisie zamówienia, w zakresie trwałości roztworu. Pytanie nr 13: Pakiet nr 24 poz. 1 Omeprazolum 40mg inj. i.v. 1 fiol –  Czy  Zamawiający dopuści, jako alternatywę, wycenę Pantoprazolu 40mg inj. i.v. 1 fiol?. Uzasadnienie: Pantoprazol posiada analogiczne do omeprazolu wskazania do stosowania, a ponadto, jak wynika z opublikowanych przez EMA danych (EMA/174948/2010), pantoprazol w odróżnieniu od omeprazolu, nie wchodzi w interakcję z clopidogrelem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 14: Pakiet nr 2 poz. 21  Piracetam tabletki 20 mg – proszę o dokładne określenie dawki leku, gdyż w takiej dawce  Memotropil nie istnieje. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż zamieszczona w SIWZ; Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę? Odpowiedź: Zamawiający poprawia błędny zapis w SIWZ (Piracetam tabletki 20 mg) i wprowadza w Pakiecie nr 2 poz. 21  zapis: ” Piracetam    tabletki  1200 mg.”.  Jednocześnie Zamawiający informuję, ze wyraża zgodę na zaokrąglenie do pełnego opakowania w gorę. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 04/03/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04/03/2013 roku o godz. 10:15.   Zastępcą Dyrektora d.s. ekonomiczno Administracyjnych mgr Agnieszka  Ogonowska Wyszków, dnia 05/02/2013 DEZ/P/341/ZP- 7/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Kompleksowa dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych i akcesoriów do badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą  analizatora  do identyfikacji i lekooporności drobnoustrojów oraz analizatora do posiewów krwi i płynów ustrojowych na potrzeby bakteriologii SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 137 i 153 immunoglobuliny ludzkiej o stężeniu 50 mg/l o zawartości frakcji IgG>95% i IgA max < 50μg/ml - o średniej zawartości IgA 0,0043 mg/ml i IgM <10μg/ml, w postaci gotowego roztworu do stosowania dożylnego z zestawem do infuzji w opakowaniu jednostkowym o objętości 50ml , w dawce 2,5g/50ml ; o  nazwie handlowej IgVENA? Preparat Ig VENA charakteryzuje się wysoką skutecznością oraz wyjątkowo dobrą tolerancją. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają trzy weryfikowalne etapy inaktywacji i usuwania wirusów. Do charakterystycznych cech IgVeny zalicza się fizjologiczny rozkład podklas Ig: IgG1zakres dla IgVena – 24,3-37,2 mg/ml IgG2 zakres dla IgVena – 12,4-22,1 mg/ml IgG3 zakres dla IgVena – 0,9-1,5 mg/ml IgG4 zakres dla IgVena – 0,1-0,5 mg/ml W/w preparat posiada wszystkie dopuszczenia do obrotu na terenie RP oraz certyfikat jakości plazmy QSEAL. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 152 złożenie oferty na immunoglobulinę Gamma Anty HBS o nazwie handlowej Uman Big 180 j.m./ml producenta Kedrion S.p.A. w ilości 3 szt.? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wymaga, w trosce o dobro pacjentów, aby preparaty immunoglobulin, w Pakiecie nr 1 poz. 137; 152; 153 posiadały certyfikat jakości plazmy QSEAL – Quality Standard of Excellence, Assurance and Leadership, tj.: międzynarodowy dobrowolny certyfikat jakości plazmy, wydawany przez PPTA (Plasma Protein Therapeustics Association) potwierdzający wysoką jakość i bezpieczeństwo produktu, a także stwierdzający, iż centra poboru plazmy posiadają wdrożone najwyższej jakości procedury. Certyfikat ten posiada większość producentów leków krwiopochodnych na świecie. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4: Czy Zamawiający po akceptacji powyższych pytań wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 137; 152; 153; i utworzy nowe zadanie?, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 5: Pakiet 13 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści sterylne żele do cewnikowania w ampułko-strzykawce 10ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sterylne żele do cewnikowania w amp.-strzyk 10 ml. Pozostały opis przedmiotu zamówienia bez zmian. Pytanie nr 6: Pakiet 13 pozycja 1: Czy Zamawiający oczekuje żelu sterylizowanego najbezpieczniejsza metodą tj. parą wodną? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 7: - poz. nr 5, poz, nr 7, poz nr 8, poz. 18, poz. nr 30, poz. nr 31, poz. nr 32, poz nr 20, poz. nr 26? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Jednakże w przypadku braku produkcji danego leku albo braku sprzedaży danego leku Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji leku, brak sprzedaży leku. Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 6 leku Apidra (Insulin Glulisine) 100j./ml, 3ml w postaci wstrzykiwaczySoloSTAR? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z Pakietu nr 5 poz. 33 – Profenid 50mg x 24 kaps. ze względu na stałe zaprzestanie wprowadzania do obrotu? (pismo w załączeniu). Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną w pytaniu 7. Pytanie nr 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 5 poz. 38 leku Ramiprilum (Tritace) w opakowaniu zawierającym 28 tabletek? Czy ilość wymaganych opakowań należy przeliczyć i zaokrąglić w górę do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Tak. Pytanie nr 11: §1 ust.2 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „cenę jednostkową”   sformułowania:  „z zastrzeżeniem  postanowień  niniejszej umowy, w tym § 3 ust.2  poniżej” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 12: § 1 ust.3 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowach” w Pakiecie nr……”sformułowania: „ z zastrzeżeniem, że łącznie ograniczenie zamówienia towaru przez Zamawiającego nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ilości określonej niniejszą umową”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 13: §3 ust.1 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie   sformułowania:  „z zastrzeżeniem  postanowień  niniejszej umowy, w tym  ust.2  poniżej” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 14: §3 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie   sformułowania:  „bez obowiązku zawierania przez strony pisemnych aneksów do umowy” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 15: § 4 ust.2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie po słowie ” ustawowe”sformułowania: „płatne”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 16: §4 ust.4 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „zastrzega sobie”   sformułowania:  „z uwzględnieniem jednak zachowania limitu wskazanego  postanowieniem § 1 ust.3  powyżej” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 17: § 4 ust.5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie sformułowania: „Zgody na dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiający, ani podmiot tworzący nie mogą bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 18: §5 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po słowach „ w szczególności w zakresie”   sformułowania:  „powtarzających się co najmniej trzykrotnie przypadków” ? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 19: § 7 ust.2 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość : wydłużenia terminu dostawy np. do 24 godzin ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 20: §7 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: (a)  dodanie po  słowach „w powyższym punkcie” sformułowania „o ile zwłoka będzie dłuższa niż 24 godziny w stosunku do terminu umownego”, (b)  dodanie po  słowie „lub”  sformułowania „dwukrotnego”, (c)  dodanie po słowie „Wykonawca”  sformułowania:  „o ile  uzna zasadność reklamacji” , (d) dodanie po słowie „pokryje”  sformułowania:  „uzasadnione i niezbędne”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie sformułowania:  „uzasadnione i niezbędne”. Pytanie nr 21: §8 ust.3 /omyłkowo zapisany jako nr2- powtórzony/Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dodanie po słowie „Wykonawca”  sformułowania:  „o ile  uzna zasadność zgłoszonej reklamacji”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 22: § 9 ust.1  lit.a)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%, a także ustalenia jako podstawy do jej naliczania „wartość wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 23: § 9 ust.1  lit.b)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji treści poprzez: (a) dodanie po słowach „za jednostronne” sformułowania „bezzasadne”, (b) obniżenia wartości zastrzeżonej kary umownej do 5%, a także ustalenia jako podstawy do jej naliczania „wartość wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy”? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 24: § 9 ust.1  lit.c)  Umowy – czy Zamawiający dopuszcza  możliwość modyfikacji treści poprzez: (a) wykreślenia  sformułowania „wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy”, (b) zastąpienia usuniętego fragmentu nowym w brzmieniu  „wynagrodzenia umownego za  dostarczoną ze zwłoką część towaru (dostawy)”? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 25: §9 ust.3 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie po   słowie „uzupełniającego”   sformułowaniem:  „ w części przenoszącej wartość zastrzeżonych kar umownych” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 26: §10 ust.1 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie sformułowania:  „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych  postanowieniami  niniejszej umowy, w tym § 3 ust.6  powyżej” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie nr 27: §10 ust.4 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  dodanie na zakończenie sformułowania:  „oraz cen urzędowych leków” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zapis ten jest przewidziany w §3 ust.2 pkt b Umowy. Pytanie nr 28: §10 ust.6 Umowy- czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez  zastąpienie  sformułowania „§3 ust. 2-5”   sformułowaniem:  „§3 ust. 2-6” ? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania uzupełniając załączniki do SIWZ, np. dotyczy wzoru umowy, w ramach przygotowania oferty proszę o uwzględnienie niniejszych odpowiedzi w odpowiednich miejscach z dodaniem zapisu: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania z dnia 05/02/2013 roku.  Zaś w przypadku braku produkcji danego leku albo braku sprzedaży danego leku Zamawiający zwraca się z prośbą o podanie takiej informacji w formularzu szczegółowej oferty cenowej danego pakietu- załącznik nr 2/… w odpowiedniej pozycji asortymentowej dopisując: zakończenie produkcji leku, brak sprzedaży leku. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 04/03/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 04/03/2013 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, 23.01.2013 r.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Produkty farmaceutyczne dla SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 2013/S 016-022803; data zamieszczenia: 23.01.2013 Materiały do pobrania.