SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 25/04/2013 roku DEZ/P/341/ZP- 13/2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie, Zamawiający dokonał wyboru: 1.oferty nr 1 dla pakietu nr 37: ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet nr 37 za cenę brutto 33.217,26 zł. oferty nr 2 dla pakietu nr 36: KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź: pakiet nr 36 za cenę brutto 20.794,91 zł; oferty nr 3 dla pakietu nr 35: Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 12, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 35 za cenę brutto 42.431,69 zł; UZASADNIENIE W niniejszym postępowaniu w zakresie poszczególnych pakietów wybrano ofertę ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium podanym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 02/05/2013 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy: 1.ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: pakiet nr 37 za cenę brutto 33.217,26 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny. 1.KONSORCJUM FIRM: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF HURT Sp. z o.o. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź: pakiet nr 35 za cenę brutto 49.545,87 zł- 85,64 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 36 za cenę brutto 20.794,91 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 37 za cenę brutto 35.871,15 zł- 92,60 pkt w jedynym kryterium ceny; Bialmed Sp. z  o.o. ul. Konopnickiej 12, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 35 za cenę brutto 42.431,69 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 37 za cenę brutto 33.855,09 zł- 98,12 pkt w jedynym kryterium ceny; Cezal LUBLIN Sp. z o.o. Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin: pakiet nr 37 za cenę brutto 35.277,65 zł- 94,16 pkt w jedynym kryterium ceny. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 19/04/2013 DEZ/P/341/ZP- 13/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: 1.Pakiet 36 poz. 12: Bisoprolol Fumaras 5 mg – Proszę o określenie wielkości opakowania. Odpowiedź: Bisoprolol Fumaras 5 mg x 30 tabl, 100 opakowań. 2. Czy Zamawiający w pak.35 w poz.1,2 dopuszcza możliwość zaoferowania preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach - Cernevit – preparat witaminowy w jednej fiolce? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Czy Zamawiający w pak.35poz.3  dopuszcza możliwość zaoferowania emulsji tłuszczowej typu clinoleic 20% 100ml ( 80 % oliwa z oliwek, 20% olej sojowy )? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 35 pozycji 4? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Pakiet 37 poz. 10: Prosimy o podanie czy należy wycenić opakowanie a’500 ml – 200szt, 1000 ml- 200 szt, czy 1000ml z przeliczenia 100 szt? Odpowiedź: 500 ml – 200szt, 1000 ml- 200 szt. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 23/04/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23/04/2013 roku o godz. 10:15. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, dnia 17/04/2013 DEZ/P/341/ZP- 13/2013 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 35 pozycja 4 produktu leczniczego w opakowaniu butelka stojąca z dwoma portami? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 1 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 2 diety Fresubin Energy, w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(5,6g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny) (18,8g/100ml) o osmolarności 330 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 3 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml),bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 4 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna(1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(7,5g/100ml), tłuszcze(olej sojowy, MCT, olej lniany(ALA), ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,8g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(17,0g/100ml)o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 5 Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,03 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,5g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(5,0g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokrystaliczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 6 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka(kazeina i serwatka)(6,0g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (4,1g/100ml) węglowodany(maltodekstryny)(15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyk-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 7 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml w ilości 100 sztuk - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kaze¬ina, hydrolizat białka pszenicy)(5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA, DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 8 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafra¬nowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja bez numeru - pod pozycją 8 diety  Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa(zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki(4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA)(2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia(14,3g/100ml), błonnik(śladowa zawartość): celuloza(0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 9 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka (kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 10 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 11 diety  Supportan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa, bogatoresztkowa, stosowana w chorobie nowotworowej zawierająca białko (wysoka zawartość): mleko (kazeina, hydrolizat serwatki)(10,0g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość, bogaty w EPA z oleju rybiego): olej szafranowy, olej słonecznikowy, olej rybi (EPA,DHA), MCT(6,7g/100ml), węglowodany (niska zawartość): maltodekstryny, cukier trzcinowy(12,4g/100ml), błonnik: inulina (prebiotyk), dekstryny pszenicy(1,2g/100ml) o osmolarności 340 mOsm/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 12 zestawu Applix Gravity Set Easybag – zestaw do podaży diet w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 13 zestawu Applix Gravity Set Varioline - zestaw do podaży diet w butelkach lub w opakowaniach typu worek metodą grawitacyjną? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 15 zgłębnika Freka CH/FR 12 120 cm LL -  zgłębnik w wersji żołądkowo-dwunastniczej? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 16 diety Fresubin Protein Powder 300g - Suplement białka - białko serwatki w proszku(proszek rozpuszczalny), zawierająca 87g/100g białka, tłuszcze 1g/100g, nie zawierająca błonnika, wartość energetyczna 360kcal/100g, w opakowaniu jednostkowym po 300 g po odpowiednim przeliczeniu na gramy i zaokrągleniu do pełnych opakowań? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 37 pozycja 17 diety Fresubin Energy Drink 200ml o smaku waniliowym - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstyny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 23/04/2013 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23/04/2013 roku o godz. 10:15. Wojciecha Żubrowskiego Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Wyszków, 15.04.2013   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 147904 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013 Materiały do pobrania.