SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24/01/2014 roku DEZ/P/341/ZP-36/2013 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ II W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 14 dla pakietu nr 1,3,6,13,14,18: Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno
  • pakiet nr 1 cena brutto 127.631,16 zł
  • pakiet nr 3 cena brutto 7.264,08 zł
  • pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł
  • pakiet nr 13 cena brutto 810 zł
  • pakiet nr 14 cena brutto 5.556,60 zł
  • pakiet nr 18 cena brutto 302.352,48 zł
 2. wyboru oferty nr 10 dla pakietu nr 2,10: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
  • pakiet nr 2 cena brutto 25.841,61 zł;
  • pakiet nr 10 cena brutto 39.264,90 zł;
 3. wyboru oferty nr 13 dla pakietu nr 4: SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
  • pakiet nr 4 cena brutto 46.697,04 zł
 4. wyboru oferty nr 12 dla pakietu nr 7: INTERGOS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała
  • pakiet nr 7 cena brutto 8.478 zł;
 5. wyboru oferty nr 15 dla pakietu nr 8,9,15: Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
  • pakiet nr 8 cena brutto 39.571,20 zł
  • pakiet nr 9 cena brutto 38.010,60 zł
  • pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł;
 6. wyboru oferty nr 16 dla pakietu nr 17: PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa
  • pakiet nr 17 cena brutto 83.808 zł;
 7. wyboru oferty nr 1 dla pakietu nr 19: SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice
  • pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł;
 8. wyboru oferty nr 2 dla pakietu nr 22: Baxter Polska Sp.z  o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 03-380 Warszawa
  • pakiet nr 22 cena brutto 25.974 zł;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu dla pakietów nr 1,3,4,6,8,9,15,17,19,22 została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Natomiast dla pakietów nr 2,7,10,13,14 wybrano oferty ze względu na najniższą cenę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z dniem 04/02/2014 roku w siedzibie Zamawiającego. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 2. Baxter Polska Sp.z  o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 03-380 Warszawa- pakiet nr 22 cena brutto 25.974 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 3. Covidien Polska Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 21.585,74 zł- postępowanie unieważnione;
 4. EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 5. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne- pakiet nr 2 cena brutto 28.208,25 zł- 91,61 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 9.661,14 zł- 87,75 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 10 cena brutto 42.576,84 zł- 92,22 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 23 cena brutto 1.648,74 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 6. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 4.017,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 7. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.205,28 zł-67,20 pkt w jedynym kryterium ceny;
 8. AKME Sp. z o.o. Sp.k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 102.378,60 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 9. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 29.377,35 zł- 87,96 pkt w jedynym kryterium ceny;
 10. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 25.841,61 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 8.694 zł- 97,52 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 10 cena brutto 39.264,90 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 936,36 zł- 86,51 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 14 cena brutto 12.029,58 zł;
 11. J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin- pakiet nr 10 cena brutto 40.705,20 zł- 96,46 pkt w jedynym kryterium ceny;
 12. INTERGOS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała-  pakiet nr 7 cena brutto 8.478 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 13. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 46.697,04 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 5 cena brutto 22.495,97 zł- postępowanie unieważnione; pakiet nr 7 cena brutto 11.269,80 zł- 75,23 pkt w jedynym kryterium ceny;
 14. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 127.631,16 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 3 cena brutto 7.264,08 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 7 cena brutto 8.715,60 zł- 97,27 pkt w jedynym kryterium ceny;pakiet nr 12 cena brutto 9.147,82 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 13 cena brutto 810 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 14 cena brutto 5.556,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 18 cena brutto 302.352,48 zł;
 15. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 39.571,20 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;pakiet nr 9 cena brutto 38.010,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 16. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 32.104,08 zł- postępowanie unieważnione; pakiet nr 17 cena brutto 83.808 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 17. POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 61.651,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 17/01/2014 roku DEZ/P/341/ZP-36/2014 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA CZĘŚĆ I W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o  wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE Zamawiający dokonał:
 1. wyboru oferty nr 4 dla pakietu nr 11: EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł;
 2. wyboru oferty nr 14 dla pakietu nr 12: Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 12 cena brutto 9.147,82 zł;
 3. wyboru oferty nr 8 dla pakietu nr 16: AKME Sp. z o.o. Sp.k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 102.378,60 zł;
 4. wyboru oferty nr 17 dla pakietu nr 20: POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 61.651,80 zł;
 5. wyboru oferty nr 6 dla pakietu nr 21: Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 4.017,60 zł;
 6. wyboru oferty nr 5 dla pakietu nr 23: SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne- pakiet nr 23 cena brutto 1.648,74 zł;
UZASADNIENIE W przedmiotowym przetargu dla pakietów nr 11,12,16,20,21,23 została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia.
 1. dla pakietów nr 1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,22 postępowanie w toku.
 2. dla pakietu nr 5 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- opis przedmiotu zamówienia obarczony jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 3. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi z dniem 24/01/2014 roku w siedzibie Zamawiającego.
 4. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 5. SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Leszczyńskiego ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice- pakiet nr 19 cena brutto 102.250,08 zł;
 6. Baxter Polska Sp.z  o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 03-380 Warszawa- pakiet nr 22 cena brutto 25.974 zł;
 7. Covidien Polska Sp. z o.o Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 21.585,74 zł- postępowanie unieważnione;
 8. EUMED Sp. z o.o., ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa- pakiet nr 11 cena brutto 10.680,12 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 9. SONDA W. Makowski i Wspólnicy Sp.j. ul. Poznańska 82b, 62-080 Tarnowo Podgórne- pakiet nr 2 cena brutto 28.208,25 zł; pakiet nr 7 cena brutto 9.661,14 zł; pakiet nr 10 cena brutto 42.576,84 zł; pakiet nr 23 cena brutto 1.648,74 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 10. Beryl Med. LTD, adres w Polsce: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów- pakiet nr 21 cena brutto 4.017,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 11. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów- pakiet nr 13 cena brutto 1.205,28 zł;
 12. AKME Sp. z o.o. Sp.k, ul. Poloneza 89b, 02-826 Warszawa- pakiet nr 16 cena brutto 102.378,60 zł-100 pkt w jedynym kryterium ceny;
 13. Zarys Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze- pakiet nr 2 cena brutto 29.377,35 zł;
 14. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 2 cena brutto 25.841,61 zł; pakiet nr 7 cena brutto 8.694 zł; pakiet nr 10 cena brutto 39.264,90 zł; pakiet nr 13 cena brutto 936,36 zł; pakiet nr 14 cena brutto 12.029,58 zł;
 15. J. Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lubin- pakiet nr 10 cena brutto 40.705,20 zł;
 16. INTERGOS Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko Biała-  pakiet nr 7 cena brutto 8.478 zł;
 17. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 4 cena brutto 46.697,04 zł; pakiet nr 5 cena brutto 22.495,97 zł- postępowanie unieważnione; pakiet nr 7 cena brutto 11.269,80 zł;
 18. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 127.631,16 zł; pakiet nr 3 cena brutto 7.264,08 zł; pakiet nr 6 cena brutto 4.274,64 zł; pakiet nr 7 cena brutto 8.715,60 zł; pakiet nr 12 cena brutto 9.147,82 zł; pakiet nr 13 cena brutto 810 zł; pakiet nr 14 cena brutto 5.556,60 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 18 cena brutto 302.352,48 zł;
 19. Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa - pakiet nr 8 cena brutto 39.571,20 zł; pakiet nr 9 cena brutto 38.010,60 zł; pakiet nr 15 cena brutto 90.234 zł;
 20. PROMED SA, ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa- pakiet nr 5 cena brutto 32.104,08 zł- postępowanie unieważnione; pakiet nr 17 cena brutto 83.808 zł;
 21. POV-GOL Sp. z o.o., ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków k/ Piaseczna- pakiet nr 20 cena brutto 61.651,80 zł- 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 23/12/2013 r. DEZ/P/341/ZP- 36/2013   Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi. Pytanie 1: Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1, poz 21, 22, 33, 38 i 39, nazwy własne pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi będące zastrzeżonymi znakami towarowymi – ze względu na kompatybilność pasków testowych danej marki jedynie z glukometrami tej samej marki, taki opis ogranicza konkurencję asortymentową wskazując konkretnych producentów zamawianych pasków. Prosimy aby Zamawiający kierując się odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) dopuścił do udziału w przetargu nowoczesne, konkurencyjne paski testowe, łączące w sobie zalety pasków wymienionych w SIWZ:  zakres oznaczenia 10-900mg/dl, pomiar dokonywany z krwi kapilarnej, żylnej i tętniczej, mała wielkość próbki 0,5ul, krótki czas pomiaru 5s, auto-coding, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej nie zwiększy zapotrzebowania Zamawiającego, a przyczyni się do ujednolicenia systemu do monitorowania glikemii w placówce Zamawiającego i spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego i jeszcze lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem i walidacją w trakcie trwania całej umowy przetargowej. Odpowiedź: Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: pakiet nr 20, poz.12: Czy Zamawiający wydzieli wymieniona pozycję w celu utworzenia osobnego pakietu? Odpowiedź: Nie. Pytanie 3: pakiet nr 20, poz.12: Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z syntetycznych podkładów watolinowych z atestem o stosowaniu u noworodków, pakowaną po 24 szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostałe pytania i odpowiedzi są do pobrania. DO POBRANIA - Pytania i odpowiedzi. Rozmiar pliku zip 17,4MB Ogłoszenie o zamóweniu Dostawa wyrobów medycznych Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Punkt kontaktowy: Dział Techniczny i Zamówień Publicznych Osoba do kontaktów: Anna Szymborska-Hernandez 07-200 WyszkówPOLSKATel.: +48 297437676 E-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl Faks: +48 297437605 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalwyszkow.pl Materiały do pobrania