SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 01/07/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 15/2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru:
  1. w zakresie pakietu nr 1 ofertę nr 1: Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin: pakiet nr 1 za cenę brutto 14.688 zł;
  2. w zakresie pakietu nr 3 ofertę nr 3: Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 3 za cenę brutto 2.770,20 zł;
Uzasadnienie. W zakresie pakietu 1 i 3 wybrano najtańszą ofertę, zgodnie z kryterium określonym w SIWZ, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia.
  1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 2.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia w zakresie pakietu nr 2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 07/07/2014 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. Medica Sp. j J. Chodacki, A. Misztal, ul. Przemysłowa 4a, 59-300 Lublin: pakiet nr 1 za cenę brutto 14.688 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 za cenę brutto 19.872 zł- oświadczenie Wykonawcy o wycofaniu oferty w zakresie pakietu nr 2;
  2. SKAMEX Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź: pakiet nr 1 za cenę brutto 20.520 zł - 71,58 pkt w jedynym kryterium ceny; pakiet nr 2 za cenę brutto 74.358 zł;
  3. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: pakiet nr 2 za cenę brutto 53.892 zł; pakiet nr 3 za cenę brutto 2.770,20 zł - 100 pkt w jedynym kryterium ceny;
  4. Zarys Sp. z o.o. ul. pod Borem 18, 41-808 Zabrze: pakiet nr 2 za cenę brutto 34.236 zł; pakiet nr 3 za cenę brutto 3.240 zł – 85,50 pkt w jedynym kryterium ceny;
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 10/06/2014 r.
DEZ/P/341/ZP- 15/2014 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet 1 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z teflonu (FEP), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 2: Pakiet 2 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kaniule z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, dostępne w rozmiarach 22G, 20G, 18G i 16G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3: Pakiet 3 pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści kaniule dostępne w rozmiarach 24G, 22G, 20G, 18G i 16G, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 4: Pakiet nr 1  poz. 2: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej wykonanej  z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE. Kaniula widoczna w RTG. Posiadająca filtr hydrofobowy zapobiegający wypływowi krwi. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu o rozmiarach: 22 G (niebieski) 20 G (różowy) 18 G (zielony) 17 G (biały) 16 G (szary) 14 G (pomarańczowy) 24G (żółty) 26G (fioletowy) Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 5: Pakiet nr 1  poz. 2: Proszę o dopuszczenie jednej sztuki jednego rozmiaru wyrobu w przypadku gdy wszystkie rozmiary kaniuli dożylnej pochodzą od jednego producenta. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 6: Pakiet nr 1  poz. 3: Zwracam się z prośbą o dopuszczenie korków do kaniul kompatybilnych z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylnych posiadających trzpień poniżej krawędzi korka co zwiększa aseptykę pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 7: Pakiet nr 2  poz. 1: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie : Igła kaniuli wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej z trójpłaszczyznowym bardzo ostrym ścięciem typu back cut, umożliwiającym precyzyjne wkłucie. Cienkościenny cewnik kaniuli wykonany z elastomerów silikonowych i poliuretanu, dający wysokie przepływy przy minimalnej średnicy zewnętrznej, końcówka kaniuli dokładnie przylegająca do igły umożliwiająca łatwe jej wprowadzenie do żyły i zapobiega marszczeniu (zwijaniu się) i rozdwajaniu się końcówki podczas jej wkłucia. Zwężenie na końcu kaniuli minimalizujące uszkodzenie żyły podczas jej nakłucia, oraz umożliwiające umieszczenie kaniuli w żyle przy użyciu minimalnej siły. Przeźroczysta komora kontrolna potwierdzająca prawidłowość wkucia. Elastyczne skrzydełka ze wspornikiem cewnika ustawiające kaniulę pod optymalnym kątem wkucia. Port do podawania bolusów zabezpieczony filtrem hydrofobowym. Wtopione w cewnik kaniuli paski cieniujące w RTG  wykonane z barytu. Kolorystyczne oznakowanie rozmiaru kaniuli  zgodne z normami ISO i zgodne z polskimi normami dotyczącymi sprzętu medycznego. Ekologiczne łatwe do utylizacji opakowanie jednostkowe. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 8: Pakiet nr 2  poz. 2: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie korków do kaniul kompatybilnych z kaniulami dla dorosłych posiadających trzpień poniżej co ma istotny wpływ na zwiększenie aseptyki pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 9: Pakiet nr 3  poz. 1: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylnej obwodowej wykonanej z poliuretanu(bezpieczna) posiadającej port iniekcyjny, zatrzaskowy mechanizm, zamykający na kolumnie portu, zatyczkę z filtrem hydrofobowym, wtopione paski RTG, wbudowany plastikowy lub metalowy element bezpieczeństwa pasywnego nakrywający igłę po wyjęciu w celu zapobiegania przypadkowemu nakłuciu w rozmiarach: 24G przepływ 29 ml/min 22G przepływ  42 ml/min 20G przepływ  59ml/min 18G przepływ  96ml/min 17G przepływ  155 ml/min 16G przepływ  225 ml/min . Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 10: Pakiet nr 3  poz. 2:  Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Korków do kaniul kompatybilnych z oferowanymi kaniulami, tego samego producenta w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń, sterylnych, posiadających trzpień poniżej krawędzi korka co znacznie zwiększa aseptykę pracy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Pakiet 1 poz.2: Czy Zamawiający dopuści Kaniule dożylna wykonaną z FEP ? reszta parametrów bez zmian Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 12: Pakiet 1 poz.2: Czy Zamawiający miał na myśli Kaniule widoczną w RTG ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 13: Pakiet 2 poz.1: Czy Zamawiający dopuści Kaniule z  filtrem hydrofobowym który spełnia tą samą rolę jak wymagana w opisie zastawka zwrotna ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Pakiet 3 poz.2: Czy Zamawiający dopuści korki do kaniul innego producenta ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 1 pozycja 1 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? Skuteczność bakteriologiczna filtru odpowietrznika w modelach Extra Spike wynosi >99,9998% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sec, 96% RH. 20 °C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona przy wykorzystaniu Bacillus subtilis var niger spores). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 16: dotyczy pakietu nr 1 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul wykonanych z teflonu PTFE w rozmiarach 22G, 20G, 18 G, 17G, 16G, 14G, 24 G spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ. W przypadku odmownej odpowiedzi zwracamy się o wydzielenie kaniuli w rozm. 26 G do osobnego pakietu. Prośbę swą kierujemy ponieważ kaniule w rozm. 26 G są kaniulami noworodkowymi, które znacząco różnią się budową kaniul w rozm. 24G-14 G Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: dotyczy pakietu nr 2 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul gdzie cewnik kaniuli wykonany jest z teflonu (materiał równoważny do poliuretanu) spełniającą resztę postawionych wymagań SIWZ Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 18: Pakiet 1, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy aparat do pobierania rozpuszczalnika z opakowań wielokrotnego użycia ma posiadać filtr bakteryjny i cząsteczkowy max  0,2 µm , który gwarantuje sterylną wentylację i  niezawodną eliminację toksycznych oparów  podczas przygotowywania medykamentu. Duża powierzchnia membrany filtru 0,20 μm, zapewnia łatwość przepływu substancji i sterylną wentylację ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 19: Pakiet 1, poz. 2: Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis  „nazwa materiału z którego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu” oraz „oznaczenie na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli”, Zamawiający ma na myśli oznaczenie tych cech na najmniejszym opakowaniu handlowym? Odpowiedź: Tak. Pytanie 20: Pakiet 1, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowania nierozrywane i niepalne bez zawartości celulozy, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia, zabezpieczające przed wilgocią oraz przed przypadkowymi uszkodzeniami opakowania podczas przechowywania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 21: Pakiet 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniule mają być pakowane w opakowania nierozrywane i niepalne bez zawartości celulozy, charakteryzujące się doskonałą barierą przeciw drobnoustrojom i bardzo wysoką odpornością na przebicia i rozdarcia, zabezpieczające przed wilgocią oraz przed przypadkowymi uszkodzeniami opakowania podczas przechowywania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 22: Pakiet 2, poz. 1: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje aby kaniule posiadały min. 4-5 pasków RTG wtopionych na całej długości kaniuli? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 23: Pakiet 2, poz. 1: Prosimy o doprecyzowanie czy kaniule mają posiadać samodomykajacy się korek portu bocznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 24: Pakiet 3 pozycja 1: Prosimy o doprecyzowanie czy poprzez zapis „zatrzaskowy mechanizm „ Zamawiający ma na myśli samo domykający się korek portu bocznego zapewniający bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 25: Pakiet 3 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie kaniuli wyposażonych w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 26: Pakiet 3 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie kaniuli 24 G bez portu bocznego o przepływie 20 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 27: Pakiet 3 pozycja 1: Prosimy o dopuszczenie kaniul w rozmiarze 22G o przepływie 42 ml/min, 20G o przepływie 67 ml/min, 18G o przepływie 103 ml/min, 17G o przepływie 142 ml/min, 16G o przepływie 236 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 28: Pytania do umowy: W § 3 ust. 3, Zamawiający odmawia (nie gwarantuje) Wykonawcy prawa do realizacji przedmiotu zamówienia, nie tylko w pełnym zakresie, ale i w ogóle w jakiejkolwiek nawet najmniejszej części, prosimy o podanie podstawy prawnej umożliwiającej Zamawiającemu przeniesienia w ramach udzielanego zamówienia publicznego w całości ryzyka gospodarczego na Wykonawcę i jednocześnie zwalniającej Zamawiającego z jednoznacznej deklaracji (określenia) ilości przedmiotu zamówienia stanowiącej przedmiot zakupu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z dyspozycja z art. 29 ust 1 ustawy PZP. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 13/06/2014 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13/06/2014 roku o godz. 10:15.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Numer ogłoszenia: 190768 - 2014;  data zamieszczenia: 05.06.2014