SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 31/03/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-3/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA III - dogrywka w zakresie pakietu nr 9,11,12,16 W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- dogrywka w zakresie pakietu nr 9,11,12,16, Zamawiający dokonał wyboru:
 1. w zakresie pakietu nr 9,11,12,16  oferty  przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  • pakiet 9 cena brutto 9.865,80 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 11 cena brutto 2.559,60 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji ->  kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 12 cena brutto 5.319 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 16 cena brutto 2.255,04 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów w ramach dogrywki została złożona jedna oferta przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 13/04/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w ramach dogrywki złożyli następujący Wykonawcy:
 1. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  • pakiet 9 cena brutto 9.865,80 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  ->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 11 cena brutto 2.559,60 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 12 cena brutto 5.319 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  • pakiet 16 cena brutto 2.255,04 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji  -> kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 27/03/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-3/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA II W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  1. w zakresie pakietu nr 13 oferty nr 1 przedstawionej przez POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
   1. pakiet 13 cena brutto 6760,80 zł (poprawka ceny); termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 1,43 pkt. Razem: 91,43 pkt.
  2. w zakresie pakietu nr 30 oferty nr 10 przedstawionej przez BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok:
   1. pakiet 30 cena brutto 949,32 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 93,33 pkt.
  3. w zakresie pakietu nr 28,33,43,46, oferty nr 13 przedstawionej przez Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
   1. pakiet 28 cena brutto 27000 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 86,69 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 96,69 pkt.
   2. pakiet 33 cena brutto 2847,96 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   3. pakiet 43 cena brutto 78257,88 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   4. pakiet 46 cena brutto 20163,65 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. w zakresie pakietu nr 3,4,8,10,20,21,22,24,27,31, 34,35,37,38,39,40,42, 44,48,49,51,53,58, 59,63, oferty nr 15 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
   1. pakiet 3 cena brutto 29595,87 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   2. pakiet 4 cena brutto 1396,44 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   3. pakiet 8 cena brutto 3477,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   4. pakiet 10 cena brutto 61236,69 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,63 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,63 pkt.
   5. pakiet 20 cena brutto 5733,83 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   6. pakiet 21 cena brutto 57623,82 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   7. pakiet 22 cena brutto 788,94 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   8. pakiet 24 cena brutto 49952,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,87 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,87 pkt.
   9. pakiet 27 cena brutto 20839,47 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   10. pakiet 31 cena brutto 2098,12 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   11. pakiet 34 cena brutto 11999,99 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 85,10 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 95,10 pkt.
   12. pakiet 35 cena brutto 36722,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   13. pakiet 37 cena brutto 44960,45 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   14. pakiet 38 cena brutto 36329,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   15. pakiet 39 cena brutto 55044,77 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   16. pakiet 40 cena brutto 20531,39 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   17. pakiet 42 cena brutto 1103,80 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   18. pakiet 44 cena brutto 31955,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   19. pakiet 48 cena brutto 43759,05 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   20. pakiet 49 cena brutto 24768,41 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   21. pakiet 51 cena brutto 2244,35 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   22. pakiet 53 cena brutto 34403,57 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   23. pakiet 58 cena brutto 1673,08 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   24. pakiet 59 cena brutto 7722,11 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   25. pakiet 63 cena brutto 5731,02 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  5. w zakresie pakietu nr 14,15,17,29,41, oferty nr 16 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
   1. pakiet 14 cena brutto 2698,92 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
   2. pakiet 15 cena brutto 1564,27 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
   3. pakiet 17 cena brutto 49129,09 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
   4. pakiet 29 cena brutto 13880,16 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92pkt.
   5. pakiet 41 cena brutto 6048 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  6. w zakresie pakietu nr 2,36,52,57 oferty nr 17 przedstawionej przez Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
   1. pakiet 2 cena brutto 194272,29 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   2. pakiet 36 cena brutto 46718,84 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   3. pakiet 52 cena brutto 5616,76 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
   4. pakiet 57 cena brutto 6458,42 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów wybrano oferty z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 07/04/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. SPROSTOWANIA w zakresie pakietu nr 52: Zamawiający informuje, że w piśmie z dnia 23/03/2015 roku dotyczącego informacji o wyniku postępowania I w zakresie pakietów, na które została złożona jedna oferta Zamawiający omyłkowo  podał informację, że w pakiecie 52 wybrano ofertę nr 15 przedstawioną przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
 • pakiet 52 cena brutto 5699,38 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji
W pakiecie nr 52 zostały złożone dwie oferty przez:
 1. oferta nr 15: KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 52 cena brutto 5699,38 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji pakiet 52 cena brutto 5699,38 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,70 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,70 pkt.
 2. oferta nr 17: Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 55 cena brutto 2980,11 zł; termin reklamacji 1 dzień pakiet 52 cena brutto 5616,76 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Ofertą z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ, w zakresie pakietu nr 52 jest oferta nr 17 przedstawiona przez Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
 • pakiet 52 cena brutto 5616,76 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą  w zakresie pakietu nr 52 nastąpi z dniem 07/04/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Dla pakietu nr 9,11,12,16 postępowanie w toku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. POLMIL Sp. z o.o. SKA ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz:
  1. pakiet 13 cena brutto 6760,80 zł (poprawka ceny); termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 1,43 pkt. Razem: 91,43 pkt.
 2. BAXTER Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa:
  1. pakiet 41 cena brutto 7257,60 zł; termin reklamacji 2 dni->kryterium ceny: 75 pkt; kryterium reklamacji: 4 pkt. Razem: 79 pkt.
 3. ONEMED Polska Sp. z o.o. ul. Kolista 25, 40-486 Katowice:
  1. pakiet 13 cena brutto 8640 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 70,42 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 80,42 pkt.
 4. Natur Produkt ZDROVIT Sp. z  o.o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa:
  1. pakiet 32 cena brutto 7614 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
  1. pakiet 54 cena brutto 11780,60 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 6. Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
  1. pakiet 5 cena brutto 136231,75 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. pakiet 24 cena brutto 49323,60 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 1,43 pkt. Razem: 91,43 pkt.
  3. pakiet 31 cena brutto 2756,16 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 68,51 pkt; kryterium reklamacji: 1,43pkt. Razem: 69,99 pkt.
  4. pakiet 33 cena brutto 3842,64 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 66,70 pkt; kryterium reklamacji: 1,43 pkt. Razem: 68,13 pkt.
 7. NEOMED Barbara Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno:
  1. pakiet 13 cena brutto 7560 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 80,48 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 90,48 pkt.
 8. MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk:
  1. pakiet 11 cena brutto 2883,60 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 79,89 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 83,22 pkt.
  2. pakiet 16 cena brutto 2203,20 zł (poprawka ceny); termin reklamacji 3 dni-->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 93,33 pkt.
  3. pakiet 18 cena brutto 2991,60 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. pakiet 29 cena brutto 14558,40 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 85,81 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 89,14 pkt.
 9. TRIDENT MED. S.C. ul. Nowy Świat 60/13, 00-357 Warszawa:
  1. pakiet 30 cena brutto 1101,60 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 77,56 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 80,89 pkt.
 10. BIAMEDITEK Spółka z o.o. ul. Składowa 12, 15-399 Białystok:
  1. pakiet 30 cena brutto 949,32 zł; termin reklamacji 3 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 3,33 pkt. Razem: 93,33 pkt.
 11. KONSORCJUM FIRM: Lider: ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED One George’s Quay Plaza Dublin 2 Irlandia oraz NETTLE Pharma Servives Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
  1. pakiet 7 cena brutto 83173,55 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 12. KONSORCJUM FIRM: Lider: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03- 236 Warszawa oraz Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
  1. pakiet 19 cena brutto 1069,20 zł; termin reklamacji 30 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 13. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
  1. pakiet 8 cena brutto 3477,65 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,999 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,999 pkt.pakiet 9 cena brutto 9865,80 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. -> dogrywka
  2. pakiet 11 cena brutto 2559,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. -> dogrywka
  3. pakiet 12 cena brutto 5319 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. -> dogrywka
  4. pakiet 15 cena brutto 4378,86 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  5. pakiet 16 cena brutto 2255,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,93 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,93 pkt. -> dogrywka
  6. pakiet 24 cena brutto 54585,36 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 81,32 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 91,32 pkt.
  7. pakiet 26 cena brutto 24889,68 zł; termin reklamacji 1 dzień->oferta odrzucona
  8. pakiet 27 cena brutto 22573,30 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 83,09 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 93,09 pkt.
  9. pakiet 28 cena brutto 27000 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 86,69 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 96,69 pkt.
  10. pakiet 31 cena brutto 3391,52 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 55,68 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 65,68 pkt.
  11. pakiet 33 cena brutto 2847,96 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  12. pakiet 34 cena brutto 12059,93 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 84,68 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 94,68 pkt.
  13. pakiet 42 cena brutto 1128,17 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,06 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,06 pkt.
  14. pakiet 43 cena brutto 78257,88 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  15. pakiet 46 cena brutto 20163,65 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 14. Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
  1. pakiet 2 cena brutto 190039,21 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 90,71 pkt.
  2. pakiet 4 cena brutto 1463,78 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 85,86 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 86,57 pkt.
  3. pakiet 8 cena brutto 3484,24 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 89,83 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. pakiet 9 cena brutto 9903,60 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 89,66 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 90,37 pkt.
  5. pakiet 10 cena brutto 60982,83 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 90,71 pkt.
  6. pakiet 11 cena brutto 2575,80 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 89,43 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 90,14 pkt.
  7. pakiet 12 cena brutto 5319 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 90,71 pkt.
  8. pakiet 16 cena brutto 2255,04 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 87,93 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 88,64 pkt.
  9. pakiet 17 cena brutto 63787,56 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 69,32 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 70,03 pkt.
  10. pakiet 21 cena brutto 75580 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 68,62 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 69,33 pkt.
  11. pakiet 24 cena brutto 53705,16 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 82,66 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 83,37 pkt.
  12. pakiet 27 cena brutto 23358,78 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 80,29 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 81 pkt.
  13. pakiet 31 cena brutto 3452,54 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 54,69 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 55,40 pkt.
  14. pakiet 33 cena brutto 3214,08 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 79,75 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 80,46 pkt.
  15. pakiet 35 cena brutto 37702,91 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 87,66 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 88,37 pkt.
  16. pakiet 36 cena brutto 49098,27 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 85,64 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 86,35 pkt.
  17. pakiet 39 cena brutto 57683,18 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 85,88 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 86,59 pkt.
  18. pakiet 43 cena brutto 79436,16 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 88,66 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 89,37 pkt.
  19. pakiet 44 cena brutto 33355 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 86,22 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 86,93 pkt.
  20. pakiet 46 cena brutto 20621,20 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 88 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 88,71 pkt.
  21. pakiet 49 cena brutto 26498,88 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 84,12 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 84,83 pkt.
  22. pakiet 51 cena brutto 2283,01 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 88,48 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 89,19 pkt.
  23. pakiet 53 cena brutto 35199,79 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 81,94 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 88,65 pkt.
  24. pakiet 57 cena brutto 6619,86 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 87,81 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 88,52 pkt.
  25. pakiet 58 cena brutto 1930,96 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 77,98 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 78,69 pkt.
  26. pakiet 63 cena brutto 5804,48 zł; termin reklamacji 14 dni->kryterium ceny: 88,86 pkt; kryterium reklamacji: 0,71 pkt. Razem: 89,57 pkt.
 15. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 2 cena brutto 200788,85 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 85,18 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 95,18 pkt.
  2. pakiet 3 cena brutto 29595,87 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  3. pakiet 4 cena brutto 1396,44 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. pakiet 6 cena brutto 21017,07 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  5. pakiet 8 cena brutto 3477,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  6. pakiet 9 cena brutto 9865,80 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. ->dogrywka
  7. pakiet 10 cena brutto 61236,69 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,63 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,63 pkt.
  8. pakiet 11 cena brutto 2559,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. ->dogrywka
  9. pakiet 12 cena brutto 5319 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt. ->dogrywka
  10. pakiet 13 cena brutto 10018,94 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 60,72 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 70,72 pkt.
  11. pakiet 14 cena brutto 3049,65 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 79,65 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 89,65 pkt.
  12. pakiet 16 cena brutto 2255,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,93 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,93pkt. -> dogrywka
  13. pakiet 17 cena brutto 54740,02 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 80,77 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 90,77 pkt.
  14. pakiet 20 cena brutto 5733,83 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  15. pakiet 21 cena brutto 57623,82 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  16. pakiet 22 cena brutto 788,94 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  17. pakiet 23 cena brutto 13442,37 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  18. pakiet 24 cena brutto 49952,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,87 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,87 pkt.
  19. pakiet 26 cena brutto 24852,42 zł; termin reklamacji 1 dzień->oferta odrzucona
  20. pakiet 27 cena brutto 20839,47 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  21. pakiet 30 cena brutto 1151,17 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 74,22 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 84,22 pkt.
  22. pakiet 31 cena brutto 2098,12 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  23. pakiet 33 cena brutto 2849,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,96 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,96 pkt.
  24. pakiet 34 cena brutto 11999,99 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 85,10 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 95,10 pkt.
  25. pakiet 35 cena brutto 36722,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  26. pakiet 36 cena brutto 48037,65 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,53 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,53 pkt.
  27. pakiet 37 cena brutto 44960,45 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  28. pakiet 38 cena brutto 36329,16 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  29. pakiet 39 cena brutto 55044,77 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  30. pakiet 40 cena brutto 20531,39 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  31. pakiet 42 cena brutto 1103,80 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  32. pakiet 43 cena brutto 78315,12 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,93 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,93 pkt.
  33. pakiet 44 cena brutto 31955,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  34. pakiet 46 cena brutto 20181,37 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,92 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,92 pkt.
  35. pakiet 48 cena brutto 43759,05 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  36. pakiet 49 cena brutto 24768,41 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  37. pakiet 51 cena brutto 2244,35 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  38. pakiet 52 cena brutto 5699,38 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,70 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,70 pkt.
  39. pakiet 53 cena brutto 34403,57 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  40. pakiet 57 cena brutto 6484,23 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,64 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,64 pkt.
  41. pakiet 58 cena brutto 1673,08 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  42. pakiet 59 cena brutto 7722,11 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  43. pakiet 60 cena brutto 601,62 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  44. pakiet 61 cena brutto 133353 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  45. pakiet 62 cena brutto 7326,40 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  46. pakiet 63 cena brutto 5731,02 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  47. pakiet 64 cena brutto 3923,30 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 16. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet 1 cena brutto 3029,40 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. pakiet 12 cena brutto 5421,60 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 88,30 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 90,30 pkt.
  3. pakiet 14 cena brutto 2698,92 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  4. pakiet 15 cena brutto 1564,27 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  5. pakiet 17 cena brutto 49129,09 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  6. pakiet 25 cena brutto 286,42 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  7. pakiet 26 cena brutto 28922,40 zł; termin reklamacji 5 dni->postępowanie unieważnione
  8. pakiet 28 cena brutto 26006,40 zł; termin reklamacji 5 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  9. pakiet 29 cena brutto 13880,16 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92pkt.
  10. pakiet 34 cena brutto 11346,48 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  11. pakiet 41 cena brutto 6048 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 2 pkt. Razem: 92 pkt.
  12. pakiet 56 cena brutto 39096 zł; termin reklamacji 7 dni->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 17. Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 2 cena brutto 194272,29 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. pakiet 3 cena brutto 33849,73 zł (poprawka ceny); termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 78,69 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 88,69 pkt.
  3. pakiet 4 cena brutto 1451,85 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 86,57 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 96,57 pkt.
  4. pakiet 8 cena brutto 3532,68 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,60 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,60 pkt.
  5. pakiet 9 cena brutto 10017 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,64 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,64 pkt.
  6. pakiet 10 cena brutto 61718,82 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,33 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,33 pkt.
  7. pakiet 11 cena brutto 2592 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,88 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,88 pkt.
  8. pakiet 12 cena brutto 5410,80 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,47 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,47 pkt.
  9. pakiet 16 cena brutto 2280,96 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 86,93 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 96,93 pkt.
  10. pakiet 17 cena brutto 64655,22 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 68,39 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 78,39 pkt.
  11. pakiet 20 cena brutto 5764,40 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,52 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,52 pkt.
  12. pakiet 21 cena brutto 74521,86 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 69,59 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 79,59 pkt.
  13. pakiet 22 cena brutto 797,04 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,09 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,09 pkt.
  14. pakiet 24 cena brutto 54668,52 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 81,20 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 91,20 pkt.
  15. pakiet 26 cena brutto 25287,12 zł; termin reklamacji 1 dzień->oferta odrzucona
  16. pakiet 31 cena brutto 3445,42 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 54,81 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 64,81 pkt.
  17. pakiet 33 cena brutto 2883,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,89 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,89 pkt.
  18. pakiet 35 cena brutto 37084,07 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 89,12 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 99,12 pkt.
  19. pakiet 36 cena brutto 46718,84 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  20. pakiet 37 cena brutto 46209,13 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,57 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,57 pkt.
  21. pakiet 39 cena brutto 56373,17 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,88 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,88 pkt.
  22. pakiet 40 cena brutto 23538,26 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 78,50 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 88,50 pkt.
  23. pakiet 43 cena brutto 79646,76 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 88,43 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 98,43 pkt.
  24. pakiet 44 cena brutto 34759,08 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  25. pakiet 48 cena brutto 46650,95 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 82,74 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 92,74 pkt.
  26. pakiet 49 cena brutto 25523,31 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 84,42 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 94,42 pkt.
  27. pakiet 52 cena brutto 5616,76 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  28. pakiet 55 cena brutto 2980,11 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  29. pakiet 57 cena brutto 6458,42 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
  30. pakiet 59 cena brutto 7948,60 zł; termin reklamacji 1 dzień->kryterium ceny: 87,44 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 97,44 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 23/03/2015 roku. DEZ/P/341/ZP-3/2015

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
 1. w zakresie pakietu nr 1, 25, 56 oferty nr 16 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
 • pakiet 1 cena brutto 3029,40 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 5 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 25 cena brutto 286,42 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 5 dni od dnia złożenia informacjikryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 56 cena brutto 39096 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 5 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 5 oferty nr 6 przedstawionej przez Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
 • pakiet 5 cena brutto 136231,75 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 7 dni od dnia złożenia informacjikryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 6, 23,52,60,61,62,64 oferty nr 15 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
 • pakiet 6 cena brutto 21017,07 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 23 cena brutto 13442,37 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 52 cena brutto 5699,38 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 60 cena brutto 601,62 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 61 cena brutto 133353 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 62 cena brutto 7326,40 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 • pakiet 64 cena brutto 3923,30 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 7 oferty nr 11 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED One George’s Quay Plaza Dublin 2 Irlandia oraz NETTLE Pharma Servives Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
 • pakiet 7 cena brutto 83173,55 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 7 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 18 oferty nr 8 przedstawionej przez MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk:
 • pakiet 18 cena brutto 2991,60 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 3 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 19 oferty nr 12 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03- 236 Warszawa oraz Servier Polska Services Sp. z o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
 • pakiet 19 cena brutto 1069,20 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 30 dni od dnia złożenia informacjikryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 32 oferty nr 4 przedstawionej przez Natur Produkt ZDROVIT Sp.z o.o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa:
 • pakiet 32 cena brutto 7614 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 3 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 54 oferty nr 5 przedstawionej przez INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
 • pakiet 54 cena brutto 11780,60 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 3 dni od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
 1. w zakresie pakietu nr 55 oferty nr 17 przedstawionej przez Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
 • pakiet 55 cena brutto 2980,11 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji kryterium ceny: 90 pkt; kryterium reklamacji: 10 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 27/03/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. ODRZUCENIA w zakresie pakietu nr 26:
 1. oferty nr 13 przedstawionej przez Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
 • pakiet 26 cena brutto 24889,68 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji
 1. oferty nr 15 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
 • pakiet 26 cena brutto 24852,42 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji
 1. oferty nr 17 przedstawionej przez Farmacol SA, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
 • pakiet 26 cena brutto 25287,12 zł; termin realizacji reklamacji produktu leczniczego 1 dzień od dnia złożenia informacji
Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Proponowany przez powyżej wskazanych Wykonawców lek w pakiecie nr 26 nie jest kompatybilny z obecnie używanymi parownikami to jest systemem napełniania KEY FILL.
 1. UNIEWAŻNIENIA:
 1. dla pakietu nr 45,47,50 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- nie złożono żadnej oferty.
 2. dla pakietu nr 26 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.)- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. Dla pozostałych pakietów postępowanie w toku.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie   Wyszków, dnia 26/02/2015 DEZ/P/341/ZP- 3/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: pobierz Dz.U./S S20 29/01/2015 31903-2015-PL Polska-Wyszków: Produkty farmaceutyczne 2015/S 020-031903 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowieul. Komisji Edukacji Narodowej 1Osoba do kontaktów: Anna Szymborska-Hernandez07-200 WyszkówPOLSKATel.: +48 297437676E-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.plFaks: +48 297437605 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpitalwyszkow.pl Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e) I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej Inna: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności Zdrowie I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług Dostawy Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1, 07-200 Wyszków. Materiały do pobrania Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ Wyszków