SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24/06/2015 r. DEZ/Z/341/ZP- 25/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 1 dla pakietu nr 1 i 2 złożonej przez ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa:
  • pakiet nr 1 za cenę brutto 157 899 zł, termin płatności faktury - 60 dni;
  • pakiet nr 2 za cenę brutto 56 781 zł, termin płatności faktury - 60 dni.
Uzasadnienie. W niniejszym postępowaniu w zakresie pakietu nr 1 została wybrana oferta z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 2 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 30/06/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
  1. ABOOK SP. z o.o. ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 157 899 zł (cena po poprawce), termin płatności faktury- 60 dni; ->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.; pakiet nr 2 za cenę brutto 56 781 zł, termin płatności faktury- 60 dni ->kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
  2. EUMED Sp. z o.o. ul. Chłopickiego 50, 04- 275 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 173 311,20 zł (cena po poprawce), termin płatności faktury- 41 dni ->kryterium cena 86,72 pkt, kryterium termin płatności faktury 3 pkt; RAZEM: 89,72 pkt.
Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych Wyszków, dnia 16/06/2015 r. DEZ/P/341/ZP- 25/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie 1: Pakiet nr 1, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z lateksu pakowanych w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 2: Pakiet nr 1, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z winylu grubość rękawicy w części dłoniowej, w strefie palców i na mankiecie min. 0,09mm, pakowanych w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 3: Pakiet nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu grubość rękawicy w części dłoniowej 0,09 +/- 0,01mm, w strefie palców 0,12-0,14mm, pakowanych w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 4: Pakiet nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu odporność na zerwanie przed starzeniem min 6N, pakowanych w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 5: Pakiet nr 1, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu , odporność na zerwanie przed starzeniem 6N, grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,07 +/- 0,02mm, w strefie palców 0,11 +/- 0,02, pakowane w opakowanie 200 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 6: Pakiet nr 1, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu do procedur o podwyższonym ryzyku, grubość rękawicy w części dłoniowej 0,08mm, w strefie palców 0,15 +/- 0,01mm, długość min 290mm, pakowanych w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 7: Pakiet nr 1, poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z nitrylu z wewnętrzną powłoką łagodząco-nawilżającą z aloesem i witaminą E, grubość rękawicy w części dłoniowej 0,07 +/- 0,01mm, w strefie palców 0,1 +/- 0,01mm, pakowanych w opakowania po 200 szt. (180 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 8: Pakiet nr 1, poz. 6: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych z winylu, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, pakowane w opakowania po 100 szt. (90 szt. dla rozmiaru XL). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 9: Pakiet nr 1, poz. 6: Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 1, poz 6 oraz utworzenie odrębnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów dzięki czemu Zamawiający uzyska znacznie korzystniejsze ceny w przedmiotowym postępowaniu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 10: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, pudrowane o długości min. 300mm, o zawartości protein lateksu <70µg/g, sterylizowane radiacyjnie, pakowane w opakowanie wewnętrzne papierowe foliowane, zewnętrznie foliowe. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 11: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, pudrowane grubość ścianki w części dłoni 0,16mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 12: Pakiet nr 2, poz. 1: Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu wysokiej jakości o obniżonej zawartości protein lateksowych, co redukuje ryzyko alergii na białka lateksowe, o długości zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, wynoszącej 260-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy nadmienić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 13: Pakiet nr 2, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych neoprenowych, delikatnie teksturowane, z wewnętrzną syntetyczną powłoką polimerową (powierzchnia ułatwiająca zakładanie na suche i wilgotne dłonie), opakowanie zewnętrzne polietylenowe. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 14: Pakiet nr 2, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych polizoprenowych, z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, grubość ścianki na palcach 0,27mm, w części dłoniowej 0,215 +/- 0,025mm, o długości zróżnicowanej w zależności od rozmiaru: 5 ½, 6, 6 ½ 270mm,  7, 7 ½ i 8 280mm,  8 ½ i 9 285mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 15: Pakiet nr 2, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowo-nitrylowe, wewnętrznie silikonowane, o formie przestrzennej: szerszy obszar dłoni,  krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, grubość ścianki na palcach 0,25mm o średniej długości dla rozmiaru 7,5 wynosi 305mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie 16: Pakiet nr 2, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, grubość ścianki na palcach 0,27mm, w części dłoniowej 0,215 ± 0,025mm, długości zróżnicowanej w zależności od rozmiaru: 5 ½, 6, 6 ½ 270mm,  7, 7 ½ i 8 280mm,  8 ½ i 9 285mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 17: Pakiet nr 2, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, grubość ścianki na palcach 0,195-0,022mm, w części dłoniowej 0,185 +/-0,02mm, długości zróżnicowanej w zależności od rozmiaru: 5 ½, 6, 6 ½ 260mm,  7, 7 ½ i 8 270mm,  8 ½ i 9 280mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 18: Pakiet nr 2, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, grubość ścianki na palcach 0,27mm, w części dłoniowej 0,22 +/- 0,02mm, długości zróżnicowanej w zależności od rozmiaru: 5 ½, 6, 6 ½ 270mm,  7, 7 ½ i 8 280mm,  8 ½ i 9 285mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie 19: Pakiet nr 2, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych z lateksu połączonego z nitrylem, wewnętrznie silikonowane o formie przestrzennej: szerszy obszar dłoni,  krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania, zawartość protein lateksu > 50µg/g. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 19/06/2015 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19/06/2015 roku o godz. 10:15. Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 10.06.2015 Wyszków: Dostawa rękawiczek jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie Numer ogłoszenia: 139424 - 2015; data zamieszczenia: 10.06.2015 Materiały do pobrania