SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 2/11/2015 r.
DEZ/Z/341/ZP- 31/2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie Zamawiający dokonał:
 1. wyboru:
 • oferty nr 1 dla pakietu nr 9 złożoną przez SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 9 cena brutto 8 266,30 zł termin płatności faktury- 60 dni.
 • oferty nr 2 dla pakietu nr 8 złożoną przez PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żołny 11, 02-815 warszawa- pakiet nr 8 cena brutto 8 402,40 zł  termin płatności faktury- 30 dni.
 • oferty nr 4 dla pakietu nr 6 złożoną przez PROMEDICA Toruń Sp. z o.o. S. k. , ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń- pakiet nr 6 cena brutto 2 241 zł termin płatności faktury- 60 dni.
 • oferty nr 5 dla pakietu nr 2,3 i 7 złożoną przez PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- pakiet nr 2 cena brutto 53 582,04 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 3 cena brutto 23 987,66 zł termin płatności faktury- 60 dni; pakiet nr 7 cena brutto 129 271,14 zł termin płatności faktury- 60 dni;
 • oferty nr 9 dla pakietu nr 1 i 4 złożoną przez NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 112 003,34 zł termin płatności faktury- 30 dni; pakiet nr 4 cena brutto 55 441,80 zł termin płatności faktury- 30 dni;
Uzasadnienie. W przedmiotowym przetargu w zakresie pakietu nr 6 została wybrana oferta ze względu na najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Zaś w zakresie pakietu nr 1,2,3,4,7,8,9 została złożona jedna oferta, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 1. unieważnienia postępowania w zakresie pakietu nr 5.
Podstawa prawna: art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy pzp Uzasadnienie faktyczne: nie została złożona żadna oferta. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 9/11/2015 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- pakiet nr 9 cena brutto 8 266,30 zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
 2. PARAMEDICA POLSKA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Żołny 11, 02-815 warszawa- pakiet nr 8 cena brutto 8 402,40 zł  termin płatności faktury- 30 dni -> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 1 pkt; RAZEM: 96 pkt.
 3. COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa- pakiet nr 6 cena brutto 3 440,88 zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 61,87 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 66,87 pkt.
 4. PROMEDICA Toruń Sp. z o.o. S. k. , ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń- pakiet nr 6 cena brutto 2 241 zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
 5. PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- pakiet nr 2 cena brutto 53 582,04 zł termin płatności faktury- 60 dni-> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 3 cena brutto 23 987,66 zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt; pakiet nr 7 cena brutto 129 271,14 zł termin płatności faktury- 60 dni  -> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 100 pkt.
 6. AESCULAP CHIFA Sp. z  o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl- pakiet nr 6 cena brutto 6 301,80 zł termin płatności faktury- 30 dni -> kryterium cena 33,78 pkt, kryterium termin płatności faktury 1 pkt; RAZEM: 34,78 pkt.
 7. MEDICUS Sp.  z o.o. SKA ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy- pakiet nr 6 cena brutto 2 419,20zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 88 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 93 pkt.
 8. GELI- MED. SC ul. Głęboka 10/37, 20-612 Lublin- pakiet nr 6 cena brutto 3 780 zł termin płatności faktury- 60 dni -> kryterium cena 56,32 pkt, kryterium termin płatności faktury 5 pkt; RAZEM: 61,32 pkt.
 9. NEOMED Barbara J. Stańczyk ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 1 cena brutto 112 003,34 zł termin płatności faktury- 30 dni-> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 1 pkt; RAZEM: 96 pkt; pakiet nr 4 cena brutto 55 441,80 zł termin płatności faktury- 30 dni-> kryterium cena 95 pkt, kryterium termin płatności faktury 1 pkt; RAZEM: 96 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 21/10/2015  r.
DEZ/Z/341/ZP-31/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH DO  SPZZOZ w WYSZKOWIE. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r  poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytanie nr 1: Dotyczy  Pakietu 8: Czy Zamawiający dopuści opatrunki hydrożelowe o konsystencji stałej i bez dodatku olejku z drzewa herbacianego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 2: Dotyczy  Pakietu 8, poz. 4: Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrożelowy w rozmiarze 20x40cm w miejsce wymaganego 20x45cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3: Pakiet nr 8: Czy Zamawiający z pakiecie nr 8 dopuści możliwość zaoferowania na zasadzie równoważności  hydrożelowych sterylnych opatrunków na oparzenia z hydrożelem, które składają się z naturalnych składników, które standardowo stosowane są w tego typu opatrunkach hydrożelowych. Żel zawarty w opatrunkach oparty jest na bazie wodnej, przez co z łatwością rozpuszcza się w wodzie i ulega całkowitej biodegradacji. Jest on całkowicie nieszkodliwy dla błon śluzowych i ma działanie bakteriostatyczne. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 4: Pakiet 8 - Hydrożel: Ad: Wymagania, pkt.1: Czy zamawiający dopuści ofertę z jedną próbką do wszystkich pozycji? Pozycje asortymentowe w pakiecie posiadają tą samą specyfikację, różnią się jedynie wymiarami. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zapisem w SIWZ w punkcie VII. 2g) Zamawiający wyraża zgodę na załączenie jednej próbki oferowanego produktu w przypadku wystąpienia w pakiecie kilku rozmiarów tego samego asortymentu i tego samego producenta. Pytanie nr 5: Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku ok. 1,5cm – 3,5cm lub 2,5cm – 4,5cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 6: Pakiet 1 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości w stanie spoczynku 2,5cm – 4,5cm z oznaczeniem producenta na podudzie kolano ramie stopa łokieć, która może być odpowiednio dopasowana i  stosowana na inne części ciała (stopę, dłoń), spełniająca pozostałe wymagania SIWZ ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 7: Pakiet 1 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści watę o zawartości 50% bawełny oraz 50% wiskozy, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 8: Pakiet 1 poz. 30: Czy Zamawiający dopuści watę pakowanaa’200 g z odpowiednim przeliczeniem ilości , spełniającą pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 9: Pakiet 1 poz. 33: Czy Zamawiający dopuści materiał zabiegowy do odsączania krwi o długości 2m z przeliczeniem ilości., spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 10: Pakiet 1 poz. 36: Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania rany wykonane z poliestru, poliamidu oraz pokryte klejem poliakrylowym, bez wzmocnień ze sztucznego jedwabiu, spełniające pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 11: Pakiet 1 poz. 37: Czy Zamawiający dopuści samoprzylepne paski do zamykania rany wykonane z poliestru, poliamidu oraz pokryte klejem poliakrylowym, bez wzmocnień ze sztucznego jedwabiu, w rozmiarze 13mm x 100mm x 6 szt., spełniające pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 12: Pakiet 1 poz. 38: Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 13: Pakiet 1 poz. 39: Czy Zamawiający dopuści gazik nasączony 70% alkoholem izopropylowym, bez dodatku chlorheksydyny, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 14: Pakiet 1 poz. 40: Czy Zamawiający dopuści przylepiec o wym. 2,5cm x 9,14 m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 15: Pakiet 1 poz. 40: W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 16: Pakiet 2 poz. 9 – 11: Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową nawiniętą na plastikowy krzyżak ułatwiający równomierne namaczanie o odsączanie opaski, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 17: Pakiet 2 poz. 9 – 11: Czy Zamawiający dopuści opaskę o czasie wiązania 5-6 min? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 18: Pakiet 2 poz. 18-20: Czy Zamawiający dopuści opaskę kohezyjną zawierającą 45% wiskozy, 55% poliamidu pokrytą Pokryta powłoką lateksową o rozciągliwości 100%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 19: Pakiet 3 poz. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 20: Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 21: Pakiet 4 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści opatrunek sterylizowany tlenkiem etylenu, spełniający pozostałe wymagania SIWZ? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 22: Pakiet 7 poz. 2 – 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 23: Pakiet nr 1, poz. 30: Czy Zamawiający dopuści watę bawełniano-wiskozową o zawartości bawełny min. 50%? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 24: Pakiet nr 1, poz. 33: Czy Zamawiający dopuści materiał zabiegowy o rozmiarze 2mx2cm z odpowiednim przeliczeniem ilości? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 25: Pakiet nr 1, poz. 38: Czy Zamawiający dopuści opatrunek o rozmiarze 5,8cm x 8cm? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 26: Pakiet nr 1, poz. 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików bez zawartość 2% chlorcheksydyny? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 27: Pakiet 1 poz. 36-40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 36-40 do oddzielnego pakietu, pozwoli to większej liczbie Wykonawców na złożenie ofert na pozostałe pozycje z pakietu 1, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 28: Pakiet 2 poz. 9-11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek – materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku o zawartości gipsu medycznego naturalnego min. 94%, pakowanego a 2 szt. w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 29: Pakiet 2 poz. 15: Czy Zamawiający dopuści  opaskę  o rozmiarze 6cm x 4m? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 30: Pakiet 2 poz. 15,16,17: Czy Zamawiający dopuści  opaski o rozciągliwości 120%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 31: Pakiet 2 poz. 18: Czy Zamawiający dopuści  opaskę  o rozmiarze 6cm x 4m? Reszta parametrów zgodna z SIWZ. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 32: Pakiet 2 poz. 18,19,20: Czy Zamawiający dopuści  opaski o rozciągliwości 80%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 33: Zadanie nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów wykonanych z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 15x15cm pakowanych A’5 z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 34: Zadanie nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów wykonanych z gazy 17 nitkowej w rozmiarze 15x15cm pakowanych w torebkę papierowo-foliową (zawierającą etykietę samoprzylepną zawierającą nazwę producenta, nr katalogowy, nr LOT, nazwę artykułu)  oraz worek? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 35: Pakiet 7 poz. 2-13: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2-13 do oddzielnego pakietu, pozwoli to większej liczbie Wykonawców na złożenie ofert na pozostałe pozycje z pakietu 7, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania, a Zamawiającemu pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 36: Pakiet 7 poz. 7,9,10,12: Czy Zamawiający dopuści  kompresy pakowane w torebkę papierowo-foliową zawierającą etykietę samoprzylepna (zawierającą nazwę producenta, nr katalogowy, nr LOT, nazwę artykułu) oraz worek? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 37: Zadanie nr 7 poz. 14-17, 21: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca z klejem akrylowym? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 38: Zadanie nr 7 poz. 18-20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie w/w pozycji z pakietu? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 39: Zadanie nr 7 poz. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkładek anatomicznych w rozmiarze 28x15 pakowanych a 15 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 40: Zadanie nr 7 poz. 22:  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów ginekologicznych przeznaczonych dla kobiet w okresie połogu i po zabiegach ginekologicznych, nadające się do sterylizacji parą wodną w rozmiarze 34x9cm pakowane a 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Asortyment był dostarczany do Zamawiającego na podstawie umowy i spełniał wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 41: dot. umowy: Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Jednakże podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 42: dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 6 ust. 4 z :”2-krotna reklamacja dotycząca dostarczanego towaru, 2-krotne opóźnienie” na „3-krotna reklamacja dotycząca dostarczanego towaru, 3-krotne opóźnienie”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 43: dot. umowy: Czy terminy podane w umowie podane są w dniach roboczych czy kalendarzowych? Jeżeli w roboczych, to czy za dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odpowiedź: Terminy podane w umowie podane są w dniach kalendarzowych poza terminem określonym w § 7 pkt. 2 umowy (termin dostawy)- dni robocze Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Pytanie nr 44: dot. umowy: Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 45: dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 9 ust. 1c) wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 46: dot. umowy: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie, jaki będzie rzeczywisty gwarantowany zakres zamówienia, który zostanie zrealizowany na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, bowiem z brzmienia § 1 ustęp 3 umowy, będącego częścią siwz wynika, że Zamawiający nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej wartości określonej w szczegółowej ofercie cenowej. Brak wskazania zakresu zamówienia, choćby minimalnego, który zostanie przez Zamawiającego zrealizowany na 100% powoduje, że opis przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym nie jest jednoznaczny i wyczerpujący, a wykonawca nie może w prawidłowy sposób oszacować ceny ofertowej, bowiem w toku realizacji umowy może okazać się, że Zamawiający zamówi 5% towaru objętego umową, a zrezygnuje z 95%, w związku z czym zwracamy się o wyjaśnienie treści siwz w ww. zakresie.  W związku z powyższym pytaniem proponujemy również następującą  modyfikację postanowień umowy: Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Pakiecie  nr ........, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, pod warunkiem, że  niezrealizowana ilość przedmiotu umowy nie  będzie większa niż 20 % wartości  tejże umowy? Uzasadnienie: Opis przedmiotu zamówienia powinien wskazywać w szczególności zakres zamówienia. Innymi słowy powinien on określać „ilość zamówienia” (por. wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1329/08). Precyzyjny opis przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym umożliwia bowiem wykonawcom prawidłowe skalkulowanie ceny oferty, bez narażania się na ewentualne straty. Odrębną kwestią jest to, że Zamawiający tylko wskutek prawidłowego przedmiotu zamówienia będzie mógł prawidłowo oszacować wartość zamówienia z należytą starannością.  Wskazać należy, że przepis art. 29 ust. 1 ustawy Pzp nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od precyzyjnego i wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia z podaniem jego ilości/wielkości, nawet w przypadku, gdy jego zapotrzebowanie jest trudno przewidywalne. Powyższe potwierdza stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej zaprezentowane w wyroku z dnia 24 kwietnia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09, KIO/UZP 460/09), zgodnie z którym „przepis art. 29 ust. 1 ustawy nie daje podstaw do odstąpienia przez Zamawiającego od wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia w sytuacji, gdy zapotrzebowanie Zamawiającego jest trudno-przewidywalne. Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych, nie może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji”. Stosownie do postanowienia art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty, przy czym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób wyczerpujący (art. 29 ust.1 in principio ustawy Pzp), co implikuje, iż z opisu musi wynikać dokładny zakres zamówienia i warunki jego realizacji. Tym samym, Zamawiający nie może zastrzec sobie prawa arbitralnego ukształtowania zakresu zamówienia po jego udzieleniu, a postanowienia w tym zakresie należy uznać za nieskuteczne. Powyższe znajduje także potwierdzenie na gruncie judykatury. Niedopuszczalne jest zatem zastrzeżenie przez Zamawiającego możliwości ograniczenia zakresu umowy oraz prawa wyłączenia z zakresu umowy części dostaw, gdyż takie postanowienia specyfikacji (w tym projektu umowy) sprowadzają się praktycznie do przyznania sobie przez Zamawiającego nieograniczonego prawa do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji, co stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Pzp, a w szczególności z art. 29 tejże ustawy (arg. z wyroku Zespołu Arbitrów z 25 stycznia 2005 r., sygn. akt. UZP/ZO/0-79/05). Ponadto, jak zauważył Sąd Okręgowy w Warszawie (orzeczenie SO dla Warszawy – Pragi z 23 listopada 2005 r., sygn. akt IV Ca 508/05), niedopuszczalne jest uzależnienie możliwości zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w części dotyczącej ilości od potrzeby Zamawiającego i odpowiednio od kontraktu zawartego z NFZ lub wskazań medycznych, gdyż jest to sformułowanie tak ogólne, że nie stanowi w istocie żadnego realnego ograniczenia. W konsekwencji, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór czy warunki przyszłej umowy powinny zawierać wyraźne i precyzyjne uregulowania dotyczące tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno oraz równie precyzyjne określenie tej części zamówienia, której realizacja będzie poddana uznaniu Zamawiającego. Wyszczególnione w ten sposób części wchodzą w zakres tego samego zamówienia, są elementem ściśle określonego zakresu przedmiotowego zamówienia o ustalonej łącznie wartości szacunkowej zamówienia, na które Zamawiający przewidział określone środki finansowe (por. art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, który określa tzw. „prawo opcji“). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”. Izba uznała ponadto w tym przypadku, że „Zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy”. Należy mieć przy tym na uwadze treść art. 140 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy powinien być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Podkreślenia wymaga również fakt, że również zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40) Mając na względzie powyższe, jak również jednolite stanowisko doktryny i judykatury w zakresie przedmiotowej kwestii, postulowana zmiana zapisu wzoru przyszłej umowy jest konieczna i w pełni uzasadniona. Wprowadzenie żądanej modyfikacji spowoduje, że opis przedmiotu zamówienia będzie jednoznaczny, wyczerpujący i Zamawiającemu nie będzie można postawić zarzutu naruszenia art. 29 ust. 1 ustawy Pzp i pociągnąć go z tego tytułu do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W przypadku proponowanej zmiany zapisu umownego każdy wykonawca będzie miał możliwość prawidłowego skalkulowania wartości oferty. Na Zamawiającym będzie z kolei ciążył wynikający z umowy o zamówienie publiczne obowiązek spełnienia świadczenia co zakresu określonego w umowie z wykonawcą jako minimalny (w tym przypadku 80 % wartości umowy) i uprawnienie do zmniejszenia zakresu zamawianych dostaw maksymalnie o 20% wartości umowy w zakresie objętym opcją. Odpowiedź: Zamawiający ze względu na specyfikę prowadzonej działalności nie jest wstanie podać procentowego zamówienia. Jednakże podane ilości stanowią szacunek na podstawie ostatnich 12 miesięcy hospitalizowanych pacjentów. Pytanie nr 47: dot. umowy: Czy Zamawiający w § 9 ustęp 1 litera c zastąpi słowa „wartości niedostarczonego w terminie zamówienia” słowami „wartości brutto towaru niedostarczonego w wyznaczonym terminie”? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 48: dot. umowy: Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie gąbek żelatynowych w następujących rozmiarach pozycja 1 – 70 mm x 50 mm x 10 mm, pozycja 2 – 70 mm x 50 mm x 1 mm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 49: dot. umowy: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §9 ust. 1: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 10%  wartości brutto niezrealizowanej części umowy. b) za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę- w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy. c) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 1 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówienia. Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Pytanie nr 50: dot. umowy:  Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 5 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 23/10/2015 do odz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23/10/2015 roku o godz. 10:15. Materiały do pobrania
Wojciech Żubrowski Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

15.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie
Numer ogłoszenia: 274058 - 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015 Materiały do pobrania