SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 18/01/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 1/2016 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz.907 z późn. zm.) w przedmiocie: REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZZOZ W WYSZKOWIE ETAP II- ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 9: MEDIA MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet nr 9 za cenę brutto 28 620 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 3: WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: pakiet nr 3 za cenę brutto 169 452 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 2: DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa: pakiet nr 2 za cenę brutto 23 450,04 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 4 w zakresie pakietu nr 1: PROMED SA ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 419 796 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 5 w zakresie pakietu nr 8: Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa: pakiet nr 8 za cenę brutto 91 458 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 6 w zakresie pakietu nr 4: MEDIMA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa: pakiet nr 4 za cenę brutto 41 040 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 8 w zakresie pakietu nr 5: FORMED Sp. z o.o. Sp.k. Al. Legionów 21A, 34-300 Żywiec: pakiet nr 5 za cenę brutto 51 989,04 zł; okres gwarancji 24 m-ce;
 • oferty nr 9 w zakresie pakietu nr 6: KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmo: : pakiet nr 6 za cenę brutto 52 994,52 zł; okres gwarancji 25 m-cy;
 • oferty nr 10 w zakresie pakietu nr 7: PPHU OGARIT Export-Import ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki: pakiet nr 7 za cenę brutto 9 720zł; okres gwarancji 60 m-cy (5 lat);
Uzasadnienie wyboru W zakresie pakietu numer 1 i 9 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów, zgodnie z kryteriami wskazanymi w SIWZ, zaś w zakresie pozostałych pakietów złożono po jednej ofercie, których cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 25/01/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty w niniejszym postępowaniu złożyli następujący Wykonawcy:
 1. MEDIA MED. Sp. z o.o. ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków: pakiet nr 9 za cenę brutto 28 620 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 4,8 pkt; RAZEM 99,8 pkt.
 2. WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie k/Warszawy: pakiet nr 3 za cenę brutto 169 452 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 3. DIAGNOS Sp. z o.o. ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa: pakiet nr 2 za cenę brutto 23 450,04 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 4. PROMED SA ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 419 796 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 5. Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o. Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa: pakiet nr 8 za cenę brutto 91 458 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 6. MEDIMA Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa: pakiet nr 4 za cenę brutto 41 040 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 7. GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa: pakiet nr 1 za cenę brutto 468 720 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 85,08 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 90,08 pkt.
 8. FORMED Sp. z o.o. Sp.k. Al. Legionów 21A, 34-300 Żywiec: pakiet nr 5 za cenę brutto 51 989,04 zł; okres gwarancji 24 m-ce; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
 9. KONKRET Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j. ul. Dworcowa 15A, 86-200 Chełmo: : pakiet nr 6 za cenę brutto 52 994,52 zł; okres gwarancji 25 m-cy; -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt; pakiet nr 9 za cenę brutto 30 564 zł; okres gwarancji 25 m-cy; -> kryterium cena 88,96 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 93,96 pkt.
 10. PPHU OGARIT Export-Import ul. Ludowa 14, 05-092 Łomianki: pakiet nr 7 za cenę brutto 9 720zł; okres gwarancji 60 m-cy (5 lat); -> kryterium cena 95 pkt; -> okres gwarancji 5 pkt; RAZEM 100 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 12/01/2016 r. DEZ/P/341/ZP- 1/2016 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZZOZ W WYSZKOWIE ETAP II- ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do pobrania 30.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wyszków: REMONT I MODERNIZACJA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII SPZZOZ W WYSZKOWIE ETAP II- ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII Numer ogłoszenia: 4238 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016 Materiały do pobrania