SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 10/02/2016 roku. DEZ/Z/341/ZP-37/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA III W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015poz. 2164) w przedmiocie:DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru:
 1. w zakresie pakietu nr 39,40 oferty nr 14 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 39 cena brutto 55.388,57 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  2. pakiet 40 cena brutto 20.283,65 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. w zakresie pakietu nr 53 oferty nr 2 przedstawionej przez INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
  1. pakiet 53 cena brutto 45.538,63 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. dogrywka w zakresie pakietu nr 26: oferty przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: FARMACOL SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 26 cena brutto 19.859,47 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie pakietu nr 39,40 złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanego Wykonawcę, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. W zakresie pakietu nr 53 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W zakresie pakietu nr 26 w ramach dogrywki wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 22/02/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Oferty pakietu nr 26,39,40,53 złożyli następujący Wykonawcy:
 1. INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
  1. pakiet 53 cena brutto 45538,63 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
  1. pakiet 26 cena brutto 19911,74 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 94,75 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 95,75 pkt.
 3. Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
  1. pakiet 26 cena brutto 19992,96 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> kryterium ceny: 94,37 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,37 pkt.
 4. KONSORCJUM FIRM: Lider: FARMACOL SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
  1. pakiet 26 (dogrywka) cena brutto 19859,47 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 5. Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza16, 01-248 Warszawa:
  1. pakiet 26 (dogrywka) cena brutto 19871,14 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> kryterium ceny: 94,94 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,94 pkt.
 6. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
  1. pakiet 26 cena brutto 19911,74 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,75 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,75 pkt.
  2. pakiet 39 cena brutto 55388,57 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  3. pakiet 40 cena brutto 20283,65 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  4. pakiet 53 cena brutto 45854,71 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,35 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,35 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 9/02/2016 roku. DEZ/Z/341/ZP-37/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA II W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015poz. 2164) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał wyboru:
 1. a)    w zakresie pakietu nr 25 oferty nr 5 przedstawionej przez Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna: pakiet 25 cena brutto 312,98 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. b)    w zakresie pakietu nr 1,14,18,29,33, oferty nr 6 przedstawionej przez LEK SA, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: •    pakiet 1 cena brutto 2754 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 14 cena brutto 2348,73 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 18 cena brutto 2445,12 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 29 cena brutto 11963,16 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 33 cena brutto 2144 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. c)    w zakresie pakietu nr 24 oferty nr 9 przedstawionej przez Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa: •    pakiet 24 cena brutto 48836,52 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 99 pkt. d)    w zakresie pakietu nr 10,15,17,34, oferty nr 11 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: •    pakiet 10 cena brutto 50468,83 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 15 cena brutto 928,59 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 17 cena brutto 47303,95 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 34 cena brutto 9547,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. e)    w zakresie pakietu nr 2,4,9,12,16,21,23,36,44,55,57, oferty nr 12 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: FARMACOL SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice: •    pakiet 2 cena brutto 213996 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 4 cena brutto 1004,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 9563,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 12 cena brutto 4255,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 3758,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 21 cena brutto 29526,97 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 23 cena brutto 13688,89 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 36 cena brutto 71457,21 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 44 cena brutto 18959,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 55 cena brutto 2227,36 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 57 cena brutto 6458,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. f)    w zakresie pakietu nr 11,27,51 oferty nr 13 przedstawionej przez Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza16, 01-248 Warszawa: •    pakiet 11 cena brutto 1674 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 27 cena brutto 20134,55 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,03 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,03 pkt. •    pakiet 51 cena brutto 2191,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. g)    w zakresie pakietu nr 8,20,31,35,42,48,49,52,56,58,61,63,65,67 oferty nr 14 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: •    pakiet 8 cena brutto 3477,60 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 20 cena brutto 4031,80 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 31 cena brutto 1233,36 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 35 cena brutto 46191,27 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 42 cena brutto 1255,30 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 48 cena brutto 41345,58 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 49 cena brutto 22697,06 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 52 cena brutto 10951,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 56 cena brutto 11504,70 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 58 cena brutto 5030,49 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 61 cena brutto 132707,06 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 63 cena brutto 14210,15 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 65 cena brutto 7266,97 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 67 cena brutto 2007,94 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. h)    w zakresie pakietu nr 43 oferty nr 15 przedstawionej przez Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: •    pakiet 43 cena brutto 58167,18 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 99 pkt. i)    w zakresie pakietu nr 46 oferty nr 2 przedstawionej przez INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa: •    pakiet 46 cena brutto 18.966,15 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów wybrano oferty z najwyższą ilością punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 22/02/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie. Dla pakietów nr 26,39,40,53 postępowanie w toku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy: 1.    KONSORCJUM FIRM: Lider: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03- 236 Warszawa oraz Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa: •    pakiet 19 cena brutto 1409,40 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 3 pkt. Razem: 98 pkt. 2.    INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa: •    pakiet 9 cena brutto 10168,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 89,35 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 94,35 pkt. •    pakiet 10 cena brutto 47022,01 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> oferta odrzucona •    pakiet 11 cena brutto 1684,80 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,39 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,39 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 4082,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 87,46 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 92,46 pkt. •    pakiet 20 cena brutto 4144,50 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,42 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,42 pkt. •    pakiet 46 cena brutto 18.966,15 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 53 cena brutto 46274,44 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 67 cena brutto 2203,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 86,58 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 91,58 pkt. 3.    KONSORCJUM FIRM: Lider: ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED One George’s Quay Plaza Dublin 2 Irlandia oraz NETTLE Pharma Servives Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: •    pakiet 7 cena brutto 88310,89 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. 4.    AESCULAP Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl: •    pakiet 25 cena brutto 432 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 68,83 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 72,83 pkt. 5.    Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna: •    pakiet 15 cena brutto 948,68 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 92,99 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 93,99 pkt. •    pakiet 25 cena brutto 312,98 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 26 cena brutto 19911,74 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->postępowanie w toku •    pakiet 34 cena brutto 10019,43 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 90,52 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 91,52 pkt. •    pakiet 42 cena brutto 1265,12 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 94,26 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 95,26 pkt. •    pakiet 56 cena brutto 15351,07 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 71,20 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 72,20 pkt. •    pakiet 63 cena brutto 13.725,93 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. 6.    LEK SA, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: •    pakiet 1 cena brutto 2754 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 12519,36 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 72,57 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 73,57 pkt. •    pakiet 14 cena brutto 2348,73 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 18 cena brutto 2445,12 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 27 cena brutto 19929,24 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 29 cena brutto 11963,16 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 31 cena brutto 1866,24 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 62,78 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 63,78 pkt. •    pakiet 33 cena brutto 2144 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. •    pakiet 45 cena brutto 19706,44 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt. 7.    Natur Produkt ZDROVIT Sp.z  o.o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa: •    pakiet 32 cena brutto 5940 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. 8.    TRIDENT MED. S.C. ul. Szachowa 1, 04- 894 Warszawa: •    pakiet 30 cena brutto 1231,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-13:00->oferta odrzucona 9.    Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa: •    pakiet 5 cena brutto 116564,31 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 99 pkt. •    pakiet 24 cena brutto 48836,52 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 99 pkt. •    pakiet 31 cena brutto 2233,66 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 52,46 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 56,46 pkt. 10.    MIP Pharma Polska Sp. z o.o. ul. Orzechowska 5, 80-175 Gdańsk: •    pakiet 11 cena brutto 2203,20 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 72,18 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 73,18 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 6868,80 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 51,98 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 52,98 pkt. •    pakiet 18 cena brutto 2734,56 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 84,94 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 85,94 pkt. •    pakiet 29 cena brutto 12428,64 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 91,44 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 92,44 pkt. 11.    Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska: •    pakiet 1 cena brutto 2935,44 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 89,13 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 94,13 pkt. •    pakiet 8 cena brutto 3543,64 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,22 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,22 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 9790,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,80 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,80 pkt. •    pakiet 10 cena brutto 50468,83 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 11 cena brutto 1728 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,03 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,03 pkt. •    pakiet 12 cena brutto 4553,28 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 88,78 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 93,78 pkt. •    pakiet 14 cena brutto 2502,90 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 89,15 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 94,15 pkt. •    pakiet 15 cena brutto 928,59 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 3801,60 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,92 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,92 pkt. •    pakiet 17 cena brutto 47303,95 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 25 cena brutto 433,83 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 68,54 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 73,54 pkt. •    pakiet 26 cena brutto 19992,96 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 28 cena brutto 47733,84 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 29 cena brutto 12944,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 87,80 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 92,80 pkt. •    pakiet 34 cena brutto 9547,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 41 cena brutto 3078 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 43 cena brutto 59833,08 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,34 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,34pkt. •    pakiet 50 cena brutto 16675,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. 12.    KONSORCJUM FIRM: Lider: FARMACOL SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice: •    pakiet 2 cena brutto 213996 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 4 cena brutto 1004,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 8 cena brutto 3478,14 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,99 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,99 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 9563,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 10 cena brutto 53227,15 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,10 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,10 pkt. •    pakiet 11 cena brutto 1706,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,20 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,20 pkt. •    pakiet 12 cena brutto 4255,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 3758,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 17 cena brutto 41485,66 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> oferta odrzucona •    pakiet 20 cena brutto 4049,51 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,58 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,58 pkt. •    pakiet 21 cena brutto 29526,97 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 23 cena brutto 13688,89 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 24 cena brutto 65671,56 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 70,65 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 75,65 pkt. •    pakiet 26 cena brutto 19872 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 31 cena brutto 2717,49 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 43,12 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 48,12 pkt. •    pakiet 34 cena brutto 9990 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,79 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,79 pkt. •    pakiet 35 cena brutto 46603,95 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,16 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,16 pkt. •    pakiet 36 cena brutto 71457,21 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 43 cena brutto 60005,34 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,09 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,09 pkt. •    pakiet 44 cena brutto 18959,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 48 cena brutto 44205,91 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 88,85 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 93,88 pkt. •    pakiet 49 cena brutto 22998,38 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,76 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,76 pkt. •    pakiet 55 cena brutto 2227,36 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 57 cena brutto 6458,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 65 cena brutto 7887,57 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 87,53 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 92,53 pkt. 13.    Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza16, 01-248 Warszawa: •    pakiet 9 cena brutto 10017 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,70 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,70 pkt. •    pakiet 11 cena brutto 1674 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 4039,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 88,40 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 93,40 pkt. •    pakiet 20 cena brutto 3790,04 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> oferta odrzucona •    pakiet 25 cena brutto 426,03 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 69,79 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 74,79 pkt. •    pakiet 26 cena brutto 18400 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 27 cena brutto 20134,55 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,03 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,03 pkt. •    pakiet 31 cena brutto 4145,47 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 28,26 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 33,26 pkt. •    pakiet 46 cena brutto 18.989,04 zł (poprawka ceny); godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,89 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,89 pkt. •    pakiet 51 cena brutto 2191,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 52 cena brutto 11151 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,30 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,30 pkt. •    pakiet 54 cena brutto 5948,64 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 61 cena brutto 133234,63 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,62 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,62 pkt. 14.    KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: •    pakiet 2 cena brutto 226570,40 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 89,73 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 94,73 pkt. •    pakiet 3 cena brutto 42811,54 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 4 cena brutto 1133,68 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 84,21 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 89,21 pkt. •    pakiet 6 cena brutto 12347,69 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 8 cena brutto 3477,60 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 10054,80 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,36 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,36 pkt. •    pakiet 10 cena brutto 53263,81 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,01 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,01 pkt. •    pakiet 11 cena brutto 1720,00 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,46 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,46 pkt. •    pakiet 12 cena brutto 4466,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 90,50 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,50 pkt. •    pakiet 15 cena brutto 984,96 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 89,56 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 94,56 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 3823,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,40 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,40 pkt. •    pakiet 17 cena brutto 42404,85 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> oferta odrzucona •    pakiet 20 cena brutto 4031,80 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 21 cena brutto 29683,98 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,50 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,50 pkt. •    pakiet 22 cena brutto 659,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 23 cena brutto 13714,08 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,83 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,83 pkt. •    pakiet 24 cena brutto 52694,28 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 88,05 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 93,05 pkt. •    pakiet 25 cena brutto 424,32 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 70,07 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 75,07 pkt. •    pakiet 26 cena brutto 19911,74 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 31 cena brutto 1233,36 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 33 cena brutto 2503,44 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 81,36 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 86,36 pkt. •    pakiet 34 cena brutto 9992,70 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 90,76 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,76 pkt. •    pakiet 35 cena brutto 46191,27 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 36 cena brutto 75022,53 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 90,49 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 95,49 pkt. •    pakiet 37 cena brutto 34123,13 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 38 cena brutto 32627,69 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 39 cena brutto 55395,59 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 40 cena brutto 20352,77 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00-> postępowanie w toku •    pakiet 42 cena brutto 1255,30 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 43 cena brutto 60059,34 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 92,01 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 97,01 pkt. •    pakiet 44 cena brutto 19102,76 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,29 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,29 pkt. •    pakiet 46 cena brutto 19006,59 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,80 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,80 pkt. •    pakiet 48 cena brutto 41345,58 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 49 cena brutto 22697,06 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 51 cena brutto 2237,70 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 93,02 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 98,02 pkt. •    pakiet 52 cena brutto 10951,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 53 cena brutto 45880,95 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->postępowanie w toku •    pakiet 55 cena brutto 2235,38 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,66 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,66 pkt. •    pakiet 56 cena brutto 11504,70 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 57 cena brutto 6464,86 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 94,90 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 99,90 pkt. •    pakiet 58 cena brutto 5030,49 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 59 cena brutto 4549,07 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 60 cena brutto 1274,13 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 61 cena brutto 132707,06 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 62 cena brutto 7284,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 63 cena brutto 14210,15 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 91,76 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 96,76 pkt. •    pakiet 64 cena brutto 3109,31 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 65 cena brutto 7266,97 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 66 cena brutto 3242,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 67 cena brutto 2007,94 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. 15.    Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: •    pakiet 2 cena brutto 228758,26 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 88,87 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 92,87 pkt. •    pakiet 4 cena brutto 1077,30 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 88,61 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 92,61 pkt. •    pakiet 8 cena brutto 3478,84 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 94,97 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 98,97 pkt. •    pakiet 9 cena brutto 9639 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 94,25 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 98,25 pkt. •    pakiet 10 cena brutto 53265,60 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 90,01 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 94,01 pkt. •    pakiet 11 cena brutto 1728 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 92,03 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 96,03 pkt. •    pakiet 12 cena brutto 4466,88 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00 ->kryterium ceny: 90,50 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 94,50 pkt. •    pakiet 15 cena brutto 968,43 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 91,10 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 95,10 pkt. •    pakiet 16 cena brutto 3823,20 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 93,40 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 97,40 pkt. •    pakiet 17 cena brutto 41909,61 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00-> oferta odrzucona •    pakiet 21 cena brutto 30286,72 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 92,62 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 96,62 pkt. •    pakiet 24 cena brutto 65675,88 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 70,64 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 74,64 pkt. •    pakiet 31 cena brutto 2738,23 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 42,79 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 46,79 pkt. •    pakiet 33 cena brutto 3696,84 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 55,10 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 59,10 pkt. •    pakiet 36 cena brutto 75445,46 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 89,98 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 94,98 pkt. •    pakiet 43 cena brutto 58167,18 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt. •    pakiet 44 cena brutto 19381,08 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 92,93 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 96,93 pkt. •    pakiet 51 cena brutto 2280,15 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 91,29 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 95,29pkt. •    pakiet 58 cena brutto 5500,71 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00 ->kryterium ceny: 86,88 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 91,88 pkt. •    pakiet 65 cena brutto 7696,46 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 89,70 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 93,70 pkt. Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 03/02/2016 roku. DEZ/Z/341/ZP-37/2015 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA I W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015poz. 2164) w przedmiocie: DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH DO SPZZOZ w WYSZKOWIE, Zamawiający dokonał:
 1. WYBORU:
  1. w zakresie pakietu nr 19 oferty nr 1 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA ul. Annopol 6B, 03- 236 Warszawa oraz Servier Polska Services Sp. z  o.o. ul. Annopol 6b, 03-236 Warszawa:
   • pakiet 19 cena brutto 1409,40 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00  ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
  2. w zakresie pakietu nr 3,6,22,37,38,59,60,62,64,66 oferty nr 14 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
   • pakiet 3 cena brutto 42811,54 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 6 cena brutto 12347,69 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 22 cena brutto 659,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 37 cena brutto 34123,13 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 38 cena brutto 32627,69 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 59 cena brutto 4549,07 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 60 cena brutto 1274,13 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 62 cena brutto 7284,88 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 64 cena brutto 3109,31 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 66 cena brutto 3242,16 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  3. w zakresie pakietu nr 5 oferty nr 9 przedstawionej przez Sanofi- Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa:
   • pakiet 5 cena brutto 116564,31 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 4 pkt. Razem: 99 pkt.
  4. w zakresie pakietu nr 7 oferty nr 3 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED One George’s Quay Plaza Dublin 2 Irlandia oraz NETTLE Pharma Servives Sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
   • pakiet 7 cena brutto 88.310,89 zł (po poprawce); godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
  5. w zakresie pakietu nr 28,41,50 oferty nr 11 przedstawionej przez Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska:
   • pakiet 28 cena brutto 47733,84 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 41 cena brutto 3078 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00 ->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
   • pakiet 50 cena brutto 16675,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
  6. w zakresie pakietu nr 32 oferty nr 7 przedstawionej przez Natur Produkt ZDROVIT Sp.z  o.o. ul. Nocznickiego 31, 01-918 Warszawa:
   • pakiet 32 cena brutto 5940 zł; godziny dostawy towaru 10:01-11:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 3 pkt. Razem: 98 pkt.
  7. w zakresie pakietu nr 45 oferty nr 6 przedstawionej przez LEK SA, ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków:
   • pakiet 45 cena brutto 19706,44 zł; godziny dostawy towaru 12:01-13:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 1 pkt. Razem: 96 pkt.
  8. w zakresie pakietu nr 54 oferty nr 13 przedstawionej przez Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza16, 01-248 Warszawa:
   • pakiet 54 cena brutto 5948,64 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00->kryterium ceny: 95 pkt; kryterium godziny dostawy towaru: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
UZASADNIENIE W zakresie poszczególnych pakietów złożono po jednej ofercie przez powyżej wskazanych Wykonawców, zaś cena zawarta w ofercie w zakresie niniejszych pakietów mieści się w kwocie, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami  w zakresie powyżej wskazanych pakietów nastąpi z dniem 11/02/2016 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.
 1. ODRZUCENIA:
  1. w zakresie pakietu nr 10 oferty nr 2 przedstawionej przez INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa:
   • pakiet 10 cena brutto 47022,01 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00
Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Proponowane przez powyżej wskazanego Wykonawcę produkty lecznicze w pakiecie nr 10 nie pochodzą od jednego producenta, co jest sprzeczne z wymogami Zamawiającego zawartymi dla tego pakietu.
  1. w zakresie pakietu nr 17:
   1. oferty nr 12 przedstawionej przez KONSORCJUM FIRM: Lider: FARMACOL SA ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
    1. pakiet 17 cena brutto 41485,66 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00
   2. oferty nr 14 przedstawionej przez KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź:
    1. pakiet 17 cena brutto 42404,85 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00
   3. oferty nr 15 przedstawionej przez Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław:
    1. pakiet 17 cena brutto 41909,61 zł; godziny dostawy towaru 09:01-10:00
Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Proponowany przez powyżej wskazanych Wykonawców produkt leczniczy w pakiecie nr 17 w pozycji asortymentowej nr 1 nie odpowiada wymogom Zamawiającego.
  1. w zakresie pakietu nr 20 oferty nr 13 przedstawionej przez Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA ul. Jana Kazimierza16, 01-248 Warszawa:
   • pakiet 20 cena brutto 3790,04 zł; godziny dostawy towaru 08:01-09:00
Podstawa prawna: art.89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Uzasadnienie faktyczne: Proponowany przez powyżej wskazanego Wykonawcę produkt leczniczy w pakiecie nr 20 w pozycji asortymentowej nr 4 nie odpowiada wymogom Zamawiającego.
  1. w zakresie pakietu nr 30 oferty nr 8 przedstawionej przez TRIDENT MED. S.C. ul. Szachowa 1, 04- 894 Warszawa:
   • pakiet 30 cena brutto 1231,20 zł; godziny dostawy towaru 08:01-13:00
Podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.2164) Uzasadnienie faktyczne:  Wykonawca złożył ofertę, w której nie wskazał istotnych informacji, jakie należało podać na otwarciu ofert, tj. godziny dostawy towaru. Godziny dostawy towaru stanowiły kryteria wyboru ofert w niniejszym postępowaniu, co nie podlega uzupełnieniu po otwarciu ofert. W związku z powyższym treść złożonej oferty nie odpowiada treści SIWZ.
 1. UNIEWAŻNIENIA:
 1. dla pakietu nr 13,47 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty.
 2. dla pakietu nr 30 unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164)- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 1. Dla pozostałych pakietów postępowanie zakończone - ogłoszenie wyniku postępowania II ogłoszone 09.02.2016.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Wyszków, dnia 13/01/2016 DEZ/P/341/ZP- 37/2015 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie. W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi do pobrania 14.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polska - Wyszków: Produkty farmaceutyczne Numer ogłoszenia: 2015/S 241-436959; data zamieszczenia: 14.12.2015 Materiały do pobrania