SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 12/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 8/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie: DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE - pakiet nr 10,20,26 Zamawiający dokonał wyboru: oferty nr 3 w zakresie pakietu nr 20: POV- GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków: pakiet nr 20 cena brutto 48.772 zł; termin dostawy- 2 dni. Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 20 wybrano ofertę z najwyższą ilością punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 18/04/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 10 cena brutto 44.215, 20 zł; termin dostawy- 1 dzień ---> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet nr 26 cena brutto 18.789,84 zł; termin dostawy- 1 dzień ---> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. POV- GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków: pakiet nr 20 cena brutto 48.772 zł; termin dostawy- 2 dni ---> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 4. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 20 cena brutto 51.297,30 zł; termin dostawy- 5 dni---> kryterium ceny: 90,49 pkt; kryterium terminu dostawy: 2 pkt. Razem: 92,49 pkt.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

Wyszków, dnia 8/04/2016 roku.
DEZ/Z/341/ZP- 8/2016
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz.2164) w przedmiocie:  DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO SPZZOZ w WYSZKOWIE- pakiet nr 10,20,26 Zamawiający dokonał wyboru:
 • oferty nr 1 w zakresie pakietu nr 10: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 10 cena brutto 44.215, 20 zł; termin dostawy- 1 dzień;
 • oferty nr 2 w zakresie pakietu nr 26: KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet nr 26 cena brutto 18.789,84 zł; termin dostawy- 1 dzień;
 • w zakresie pakietu nr 20: postępowanie w toku.
Uzasadnienie wyboru W niniejszym postępowaniu  w zakresie pakietu nr 10 i 26 złożono po jednej ofercie, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranymi Wykonawcami nastąpi z dniem 12/04/2016 roku. Oferty złożyli następujący Wykonawcy:
 1. Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- pakiet nr 10 cena brutto 44.215, 20 zł; termin dostawy- 1 dzień ---> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 2. KONSORCJUM: Lider: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna SA. ul. Zbąszyńska 3, 91- 342 Łódź: pakiet nr 26 cena brutto 18.789,84 zł; termin dostawy- 1 dzień ---> kryterium ceny: 95 pkt; kryterium terminu dostawy: 5 pkt. Razem: 100 pkt.
 3. POV- GOL Sp. z o.o. ul. Traktorzystów 1, 05-503 Głosków: pakiet nr 20 cena brutto 48.772 zł; termin dostawy- 2 dni --->postępowanie w toku.
 4. Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno- pakiet nr 20 cena brutto 51.297,30 zł; termin dostawy- 5 dni---> postępowanie w toku.
Cecylia Domżała Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wyszków: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie- pakiet nr 10,20,26
Numer ogłoszenia: 64974 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016