SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 20 maja 2014 r.
DEA/ADM/1/2014
INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA  DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO – USŁUGOWEJ ogłoszonego w dniu 29.04.2014 R.
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie informuje, że do dnia 06.05.2014 r., wyznaczonego terminu składania ofert złożono trzy oferty na dzierżawę budynku  A o powierzchni  97,80 m² oraz  pięć ofert na dzierżawę budynku  B  o powierzchni  64,80m². Po sprawdzeniu i ocenie ofert wszystkie oferty uznano za ważne i zgodnie z przyjętym kryterium -  najwyższa zaoferowana cena, wybrano następujące oferty
  1. Budynek A  o pow. 97,80m² - Oferta nr 2.  - czynsz dzierżawny miesięczny w wysokości: 7 000,00 zł brutto (71,57 zł./m²) Państwo Seroczyńscy Spółka z o.o., ul. Jagienki nr 6, lok. 18, 04-967 Warszawa.
  2. Budynek B  o pow. 64,80m² - Oferta nr 3.  - czynsz dzierżawny miesięczny w wysokości: 5 000,00 zł brutto (77,16 zł./m²) Państwo Seroczyńscy Spółka z o.o., ul. Jagienki nr 6, lok. 18, 04-967 Warszawa.
Umowy dzierżawy zostały podpisane w dniu 19.05.2014 r. Wadium wniesione oferenci mogą odebrać w kasie SPZZOZ w Wyszkowie, w dni robocze w godz. od 8:30 do 15:00.

Wyszków, dnia 29.04. 2014 r.