SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 24.10.2016 r. DEZ/I/221/25/2016/TG INFORMACJA O WYNIKU Dotyczy: Przetargu na  „STAŁĄ KONSERWACJĘ ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. i ODDYMIANIA, w budynkach SP ZZOZ W WYSZKOWIE”   – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 8. ww. ogłoszenia uprzejmie informuje, że do 17.10.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu, wpłynęło sześć ofert. Wykonawcy, którzy złożyli oferty o jednakowych cenach zostali poproszeni o złożenie dodatkowych ofert do dnia 21.10.2016 r. Po uwzględnieniu Oferty Dodatkowej wykaz ofert złożonych w postępowaniu jest następujący:
 1. Oferta nr 1. Korporacja Gospodarcza „F-1” Sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Artyleryjska 14 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 60 282,30 zł.
 2. Oferta nr 2. Techmax BHP Ochrona Przeciwpożarowa, Wojciech Podraszka, 07-300 Ostrów Maz., ul. Okrzei 2/29– oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 3 444,00 zł.
 3. Oferta nr 3. Centrum Dozory Systemów Pożarowych Sp. z o.o. , 07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 13 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 460,00 zł.; Oferta dodatkowa: 2.000 zł złożona w formie elektronicznej a wymagana była forma papierowa w ramach kontynuacji zasad określonych dla tego zamówienia. Ponadto oferta została podpisana niezgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w KRS. Oferta podlega odrzuceniu.
 4. Oferta nr 4. Elchar Sp. z o.o. , 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77/12 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 5 781,00 zł.
 5. Oferta nr 5. Sprint S.A. O/Warszawa , 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 829,00zł.
 6. Oferta nr 6. PHU Salon Zabezpieczeń, Wardak Krzysztof, 01-319 Warszawa, ul. Szeligowska 13– oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 460,00zł.; Oferta dodatkowa: 2.335,77 zł. Oferta ważna.
Zamawiajacy, wybrał Ofertę nr 6 złożoną przez PHU Salon Zabezpieczeń, Wardak Krzysztof, 01-319 Warszawa, ul. Szeligowska 13 za oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2.335,77 zł., które jest najniższe z oferowanych spośród właściwie złożonych i ważnych ofert. Oferta ta spełnia wymagania Zamawiającego. Agnieszka Ogonowska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Administracyjnych Wyszków, dnia 18.10.2016 r. DEZ/I/221/24/2016/TG Dotyczy: Przetargu na  „STAŁĄ KONSERWACJĘ ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. i ODDYMIANIA, w budynkach SP ZZOZ W WYSZKOWIE”   – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 8. ww. ogłoszenia uprzejmie informuje, że do 17.10.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu, wpłynęło sześć ofert. Oferty złożyli niżej podani Wykonawcy: Oferta nr 1. Korporacja Gospodarcza „F-1” Sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Artyleryjska 14 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 60 282,30 zł. Oferta nr 2. Techmax BHP Ochrona Przeciwpożarowa, Wojciech Podraszka, 07-300 Ostrów Maz., ul. Okrzei 2/29– oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 3 444,00 zł. Oferta nr 3. Centrum Dozory Systemów Pożarowych Sp. z o.o. , 07-410 Ostrołęka, ul. Gorbatowa 13 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 460,00 zł. Oferta nr 4. Elchar Sp. z o.o. , 25-671 Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 77/12 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 5 781,00 zł. Oferta nr 5. Sprint S.A. O/Warszawa , 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 829,00zł. Oferta nr 6. PHU Salon Zabezpieczeń, Wardak Krzysztof, 01-319 Warszawa, ul. Szeligowska 13 – oferowane kwartalne wynagrodzenie brutto 2 460,00zł. Zamawiający kontynuuje czynności zmierzające do wyboru najkorzystniejszej oferty. Materiały do pobrania Wyszków, dnia 10.10.2016 r. DEZ/I/221/19/2016/TG ODPOWIEDŹ   NA   PYTANIA Dotyczy: Przetargu na  „STAŁĄ KONSERWACJĘ ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. i ODDYMIANIA, w budynkach SP ZZOZ W WYSZKOWIE”   – DEZ/I/221/16/2016/TG  - Ogłoszenie z dn. 03.10.2016 r. Zamawiający, Samodzielny  Publiczny  Zespół  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej w Wyszkowie, ul.  Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z pkt. 5. i 9. ww. Ogłoszenia, wyjaśnia:
 • w budynku szpitala funkcjonuje pięć stref pożarowych, wyposażonych w systemy sygnalizacji pożaru oraz DSO.
 • system sygnalizacji pożaru: centrala Alfa Polon 4800, 127 czujek(optyczne oraz izotopowe), około 20 ROPów,
 • DSO: centrala Vigil Eclipse firmy Baldwin Boxall, 69 głośników (wczterech strefach), w jednej strefie 21 sygnalizatorów optycznych.
 • system oddymiania: sześć klatek schodowych - cztery autonomiczne z centralkami D+H, dwie klatki (centralki D+H) częściowo skomunikowane z SSP,
 • 22 siłowniki łańcuchowe w drzwiach i oknach oddymiających. Nie ma klap dymowych.
 • Drzwi ppoż: 17 szt. REI 60, w większości firmy Mercor, z których 6 szt sterowanych jest trzema sterownikami BTE-5B oraz w obudowach klatek schodowych 27 drzwi REI 30, w większości firmy Dorbud, z których około 10 wyposażonych jest w trzymacz/zwalniacze listwowe firmy Dorma.
 • W systemie oddymiania klatek oraz jednego szybu dźwigowego znajduje się około 50 czujek optycznych.
Jednocześnie Zamawiajacy informuje, że:
 1. Zamawiający dodatkowo  zaprasza wykonawców do wizji lokalnej w dniach 10.10.2016r. do 12.10.2016 r. w godzinach od 08:00 do 14:00 – potrzebę taką należy zgłosić telefonicznie do Starszego Inspektora ds. BHP (pokój nr 4 w budynku Diagnostyczno-Administracyjnym) – telefon: 29 743 76 72, lub e-mail: zp_spzzozwyszkow@wp.pl.
 2. Termin składania ofert ulega zmianie, oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie , ul. KEN 1, 07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 17.10.2016  roku do godz. 11:00, w budynku administracyjnym pokój nr 4 Kancelaria. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17.10.2016  roku o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego, w budynku administracyjnym – pokój nr 3 Sala Narad.
03.10.2016 OGŁOSZENIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :„STAŁĄ KONSERWACJĘ ORAZ SERWIS INSTALACJI, URZĄDZEŃ SYGNALIZACJI PPOŻ. i ODDYMIANIA, w budynkach SP ZZOZ W WYSZKOWIE” Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej   Materiały do pobrania