SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Wyszkowie
07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Telefony:  Sekretariat Dyrekcji –  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl

07.11.2016

OGŁOSZENIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W   WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ AMBULANSU 

Przed pobraniem materiałów,

proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej

 

Materiały do pobrania