SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1   Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpitalwyszkow.pl DEZ/I/221/31/2016/TG INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczy: USŁUGA  KIEROWNIKA  PROJEKTU  W ZAKRESIE OKREŚLONYM  WE  WNIOSKU:   „E - USŁUGI  W SPZZOZ  W  WYSZKOWIE” - SIWZ  znak: DEZ/T/223/17/2016, postępowanie zrealizowane poprzez Ogłoszenie - Zapytanie Ofertowe  nr DEZ/I/221/29/2016/TG z dnia 15.11.2016 r. umieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpitalwyszkow.pl Uprzejmie informujemy, że do 25.11.2016 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły jedna oferta złożona przez: MEDISOFT JANUSZ KASZUBA, ul. Synów Pułku 9 lok. 94, 01-354 Warszawa – kwota brutto 31 980,00 zł. Zamawiajacy, wybrał ofertę MEDISOFT JANUSZ KASZUBA, ul. Synów Pułku 9 lok. 94, 01-354 Warszawa, która spełnia wymagania SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena brutto 100%) w ocenie ofert  otrzymała 100 pkt. W związku z powyższym wybranego Wykonawcę zapraszamy do SPZZOZ w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, 07-200 Wyszków,  w dniu 28. 11.2016 r.   w celu podpisania umowy. Ogłoszenie do pobrania 16.11.2016 OGŁOSZENIE SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA : „USŁUGA  KIEROWNIKA  PROJEKTU w ZAKRESIE OKREŚLONYM  we  WNIOSKU:    „E - USŁUGI  w SPZZOZ  w  WYSZKOWIE” Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej   Ogłoszenie do pobrania Materiały do pobrania