SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 18.09.2017 r.
DEZ/I/221/22/2017/TG
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania  nr DEZ/A/48/217  na:  DZIERŻAWĘ BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217 Zrealizowanym poprzez ogłoszenie, w dniu 05.09.2017 r., na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak (pismo nr DEA/217/79/2017/MD). Uprzejmie informujemy, że do dnia 15.09.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Oferta 1: TADEUSZ TUREK, ul. Romualda Traugutta nr 6 A, 07-200 Wyszków  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 300,00 zł., w tym: netto 2 682,93,00 i VT 23% - 617,07 zł. Oferta 2:  „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 554,70 zł., w tym: netto 2 890,00 i VT 23% - 664,70 zł. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający uznał obie oferty za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wysokość oferowanego czynszu” wybrał Ofertę nr 2 złożoną przez   „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka. Wybrany Dzierżawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.
Wyszków, dnia 04.09. 2017 r. DEA/217/79/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217
SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 18.09.2017 r.
DEZ/I/221/22/2017/TG
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania  nr DEZ/A/48/217  na:  DZIERŻAWĘ BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217 Zrealizowanym poprzez ogłoszenie, w dniu 05.09.2017 r., na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak (pismo nr DEA/217/79/2017/MD). Uprzejmie informujemy, że do dnia 15.09.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Oferta 1: TADEUSZ TUREK, ul. Romualda Traugutta nr 6 A, 07-200 Wyszków  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 300,00 zł., w tym: netto 2 682,93,00 i VT 23% - 617,07 zł. Oferta 2:  „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 554,70 zł., w tym: netto 2 890,00 i VT 23% - 664,70 zł. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający uznał obie oferty za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wysokość oferowanego czynszu” wybrał Ofertę nr 2 złożoną przez   „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka. Wybrany Dzierżawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wyszków, dnia 04.09. 2017 r.
DEA/217/79/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217
SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 18.09.2017 r.
DEZ/I/221/22/2017/TG
INFORMACJA O WYNIKU
postępowania  nr DEZ/A/48/217  na:  DZIERŻAWĘ BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217 Zrealizowanym poprzez ogłoszenie, w dniu 05.09.2017 r., na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak (pismo nr DEA/217/79/2017/MD). Uprzejmie informujemy, że do dnia 15.09.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęły dwie oferty złożone przez: Oferta 1: TADEUSZ TUREK, ul. Romualda Traugutta nr 6 A, 07-200 Wyszków  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 300,00 zł., w tym: netto 2 682,93,00 i VT 23% - 617,07 zł. Oferta 2:  „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka  -   wartość oferowanego czynszu brutto z pkt.1. oferty wynosi: 3 554,70 zł., w tym: netto 2 890,00 i VT 23% - 664,70 zł. Po przeprowadzonej analizie Zamawiający uznał obie oferty za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wysokość oferowanego czynszu” wybrał Ofertę nr 2 złożoną przez   „ARTEK” Artur Jadczak, ul. Stanisława Moniuszki nr 20 C, 05-230  Kobyłka. Wybrany Dzierżawca zostanie powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wyszków, dnia 04.09. 2017 r.
DEA/217/79/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
DZIERŻAWA BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA SKLEPU SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWEGO; postępowanie nr DEZ/A/48/217