SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony: Sekretariat Dyrekcji - (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 06.11. 2017 r. DEZ/217/97/2017/MD SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie: DZIERŻAWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA PUNKTU ORTOPEDYCZNEGO - nr procedury: DEZ/A/58/2017 Materiały do pobrania
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony: Sekretariat Dyrekcji - (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ; www.szpitalwyszkow.pl Wyszków, dnia 06.11. 2017 r. DEZ/217/97/2017/MD SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie: DZIERŻAWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE W CELU PROWADZENIA PUNKTU ORTOPEDYCZNEGO - nr procedury: DEZ/A/58/2017 Materiały do pobrania