SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl   www.szpitalwyszkow.pl Dialog techniczny Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - Materiały do pobrania Aktualne dialogi techniczne OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/DT/2015/SPZZOZ z dnia 15.04.2015 r. - Materiały do pobrania Zakończone dialogi techniczne OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 2/DT/2015/SPZZOZ z dnia 16.04.2015 r. - Materiały do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1 Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl   www.szpital-wyszkow.com.pl Dialog techniczny Regulamin przeprowadzania dialogu technicznego - Materiały do pobrania Aktualne dialogi techniczne OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 1/DT/2015/SPZZOZ z dnia 15.04.2015 r. - Materiały do pobrania Zakończone dialogi techniczne

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM nr 2/DT/2015/SPZZOZ z dnia 16.04.2015 r. - Materiały do pobrania