SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie

Ogłoszenie nr 626885-N-2017 z dnia 2017-12-04 r.

Przed pobraniem materiałów, proszę odświeżyć stronę w przeglądarce internetowej

Materiały do pobrania