SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 20.12.2017 r.
DEA/217/131/2017/MD
INFORMACJA O WYNIKU
Postepowania na DZIERŻAWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG MEDYCZNYCH, nr procedury: DEZ/A/64/2017. zrealizowanego poprzez ogłoszenie nr DEA/217/124/2017/MD dnia 11.12.2017 r. na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak w dniu 12.12.2017 r. Uprzejmie informujemy, że do godz.  10:00 dnia 18.12.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez: Oferta nr 1.  ACS SŁUCHMED  Sp. z o.o.,  ul. Orla nr 5, 20-022 Lublin: -wartość ofertowanego czynszu brutto za jeden miesiąc dzierżawy (pkt. 1. w formularzu oferty) wynosi: 2 500,00 zł., w tym: netto 2 032,52 i VAT 23% - 467,48 zł. Po przeprowadzonej analizie Organizator przetargu uznał ofertę za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wartość ofertowanego czynszu brutto za jeden miesiąc dzierżawy (pkt. 1. w formularzu oferty)” wybrał Ofertę nr 1 złożoną przez   ACS SŁUCHMED  Sp. z o.o.,  ul. Orla nr 5, 20-022 Lublin. Wybrany Dzierżawca został powiadomiony o terminie podpisania umowy.  

Wyszków, dnia 12.12.2017 r.
DEZ/217/124/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl

Wyszków, dnia 20.12.2017 r.
DEA/217/131/2017/MD
INFORMACJA O WYNIKU
Postepowania na DZIERŻAWA POMIESZCZENIA W BUDYNKU SPZZOZ W WYSZKOWIE  W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE USŁUG MEDYCZNYCH, nr procedury: DEZ/A/64/2017. zrealizowanego poprzez ogłoszenie nr DEA/217/124/2017/MD dnia 11.12.2017 r. na stronie  www.szpitalwyszkow.pl oraz w tygodniku Nowy Wyszkowiak w dniu 12.12.2017 r. Uprzejmie informujemy, że do godz.  10:00 dnia 18.12.2017 r. - wyznaczonego dnia składania ofert  w powyższym postępowaniu wpłynęła jedna oferta złożona przez: Oferta nr 1.  ACS SŁUCHMED  Sp. z o.o.,  ul. Orla nr 5, 20-022 Lublin: -wartość ofertowanego czynszu brutto za jeden miesiąc dzierżawy (pkt. 1. w formularzu oferty) wynosi: 2 500,00 zł., w tym: netto 2 032,52 i VAT 23% - 467,48 zł. Po przeprowadzonej analizie Organizator przetargu uznał ofertę za ważną i zgodnie z przyjętym kryterium – „wartość ofertowanego czynszu brutto za jeden miesiąc dzierżawy (pkt. 1. w formularzu oferty)” wybrał Ofertę nr 1 złożoną przez   ACS SŁUCHMED  Sp. z o.o.,  ul. Orla nr 5, 20-022 Lublin. Wybrany Dzierżawca został powiadomiony o terminie podpisania umowy.

Wyszków, dnia 12.12.2017 r.
DEZ/217/124/2017/MD
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE