SAMODZIELNY PUBLICZNY  ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  w Wyszkowie 07 – 200 Wyszków,ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
 
Telefony:  Sekretariat Dyrekcji -  (0-29) 743 76 11 (bezpośredni) lub (0-29) 743 76 00 (centrala), nr wew. 311; FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzzoz@wp.pl ;   www.szpital-wyszkow.com.pl
Wyszków, dnia 28.03.2018 r.
DEZ/I/221/16/2018/TG
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Dotyczy:  postępowania nr  DEZ/T/223/5/2018 na „PEŁNIENIE  FUNKCJI  INWESTORA  ZASTĘPCZEGO – KIEROWNIKA PROJEKTU„ - nr ogłoszenia 2119, w: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejski.gov.pl Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Zmienia termin składania i otwarcie ofert:
  1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:  Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. KEN 1,  07-200  Wyszków, nie później niż do dnia 03/04/2018  roku do godz. 10:00, w Kancelarii – pokój nr 4  w budynku administracyjnym.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 03/04/2018 roku o godz. 10:15, w Sali Narad– pokój nr 3 w budynku administracyjnym.
  3. Otwarcie ofert jest jawne.

Wyszków 20.03.2018 r.
DEZ/T/223/5/2018
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE
OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY w przedmiocie:
PEŁNIENIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO – KIEROWNIKA PROJEKTU" - POSTĘPOWANIE NR DEZ/T/223/5/2018