INFORMACJA  O WYNIKU postępowania w przedmiocie:

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018 - Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 2845 z dnia 11.04.2018 r.

 

Materiały do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:


OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

INFORMACJA  O WYNIKU postępowania w przedmiocie:

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018 - Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności nr 2845 z dnia 11.04.2018 r.

 

Materiały do pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:


OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:


OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:


OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:

 

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA PISEMNEJ OFERTY NA:

OPRACOWANIE PEŁNEJ DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA: „Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczanie niskiej emisji w SPZZOZ w Wyszkowie” - POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/7/2018

Materiały do Pobrania