INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 7/2018

Informacja do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 8/2018;

 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 500098283-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552997-N-2018 Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 10:00,

 

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

                          W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi do pobrania

 

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA  w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 7/2018

Informacja do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 8/2018;

 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 500098283-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552997-N-2018 Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 10:00,

 

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

                          W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi do pobrania

 

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 8/2018;

 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 500098283-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552997-N-2018 Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 10:00,

 

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

                          W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi do pobrania

 

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania

 

Ogłoszenie nr 500098283-N-2018 z dnia 07-05-2018 r.Wyszków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552997-N-2018 Data: 30/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200   Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV. Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-05-09, godzina: 10:00, W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-05-10, godzina: 10:00,

 

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

                          W odpowiedzi  na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi do pobrania

 

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 552997-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Materiały do pobrania