W dniu 2 maja 2018r. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę na dofinansowanie inwestycji pt. „Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez doposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w zakresie infrastruktury szpitalnej służącej diagnozowaniu i  leczeniu chorób kardiologicznych i onkologicznych” w kwocie 5 342 174,84 zł. Planowany remont obejmie cały pawilon, w którym mieści się Oddział Kardiologiczny oraz Oddział Chorób Wewnętrznych. Z otrzymanych środków Szpital zakupi sprzęt medyczny m.in. aparat EKG, respiratory, defibrylatory, aparaty echokardiograficzne, a także wyposażenie medyczne m.in. łóżka szpitalne, stoły opatrunkowe, myjki oraz dostosuje pomieszczenia do wymogów prawnych oraz potrzeb tych urządzeń.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES