INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2018

Materiały do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2018;
 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 559483-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2018

Materiały do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2018;
 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 559483-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 11/2018;
 

Informacja do pobrania


Ogłoszenie nr 559483-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 559483-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 559483-N-2018 z dnia 2018-05-17 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa aparatu do elektroterapii do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Pracowni Fizjoterapii i Rehabilitacji nr 2.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania