Informacja o wyniku

w przedmiocie:

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/35/2018

Materiały do pobrania


„SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE"

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

w przedmiocie:

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/35/2018

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku

w przedmiocie:

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/35/2018

Materiały do pobrania


„SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE"

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

w przedmiocie:

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/35/2018

Materiały do pobrania

„SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W WYSZKOWIE"

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY

w przedmiocie:

DZIERŻAWA POMIESZCZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  W  BUDYNKU ZLOKALIZOWANYM W  WYSZKOWIE PRZY UL 1 MAJA 9A, W CELU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI O PROFILU REKREACYJNYM I PROZDROWOTNYM - postępowanie nr DEZ/A/342/35/2018

Materiały do pobrania