Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA, ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE, ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM, ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE, ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA, ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA, ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE, ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM, ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE                                ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 4-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA                            ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE          ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 4-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 4-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA

02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 
L.p.
Nazwa oferenta 
Adres oferenta 
Adres miejsca udzielania świadczeń 
1
ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O.
02-653 WARSZAWA
ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
00-631 WARSZAWA
ul. WARYŃSKIEGO 10A
2
GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
08-110 SIEDLCE
ul. BRZESKA 131
ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
08-110 SIEDLCE
ul. BRZESKA 131
3
KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O.
00-033 WARSZAWA
ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92
PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
26-600 RADOM
ul. UNIWERSYTECKA 6
4
MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
04-125 WARSZAWA
ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40
ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY
04-125 PRAGA-POŁUDNIE
ul. FIELDORFA 40
5
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW
02-786 WARSZAWA
ul. ZAMIANY 13
ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA
02-838 WARSZAWA
ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40
5 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40

5

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12

Szanowni Pacjenci,

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie uprzejmie informuje, iż z dniem 1 lipca 2018r. szpital nie będzie realizował świadczeń z zakresu gastroenterologia – zespół opieki dziennej (hospitalizacja jednodniowa).

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego: gastroskopie i kolonoskopie w SPZZOZ w Wyszkowie w dalszym ciągu wykonywane będą w  Pracowni Endoskopii.

Poniżej przedstawiamy wykaz świadczeniodawców na terenie województwa mazowieckiego, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie: GASTROENTEROLOGIA – ZESPÓŁ OPIEKI DZIENNEJ (hospitalizacja jednodniowa)

 

L.p.

Nazwa oferenta Adres oferenta

Adres miejsca udzielania świadczeń

1

ENDOTERAPIA PFG SPÓŁKA Z O.O. 02-653 WARSZAWA ul. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 00-631 WARSZAWA ul. WARYŃSKIEGO 10A

2

GAŁCZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131 ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA 08-110 SIEDLCE ul. BRZESKA 131

3

KLINIKI NEURORADIOCHIRURGII  SP.Z.O.O. 00-033 WARSZAWA ul. WOJCIECHA GÓRSKIEGO 6/92 PODODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ 26-600 RADOM ul. UNIWERSYTECKA 6

4

MAGODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 04-125 WARSZAWA ul. GEN. A. E. FIELDORFA "NILA" 40 ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGICZNY 04-125 PRAGA-POŁUDNIE ul. FIELDORFA 40

5

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WARSZAWA-URSYNÓW 02-786 WARSZAWA ul. ZAMIANY 13

ZESPÓŁ LECZENIA JEDNEGO DNIA 02-838 WARSZAWA ul. KAJAKOWA 12