W dniu 3 października 2018r. Szpital Powiatowy w Wyszkowie obchodził jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Na uroczyste obchody przybyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Zastępca Burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska, Wójtowie Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorzy, Prezesi i Kierownicy  innych jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Duchowieństwo, Dyrektorzy ościennych szpitali, a także obecni i emerytowani Pracownicy Szpitala Powiatowego w Wyszkowie. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała podsumowała ostanie 5 lat działalności, przedstawiła sukcesy i osiągnięcia oraz zdradziła również plany na przyszłość. Tak wspaniały jubileusz był okazją do złożenia podziękowań oraz uhonorowania zasług pracowników Szpitala oraz osób z nim współpracujących. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała została uhonorowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA”. Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego otrzymali: Jolanta Jóźwicka, Barbara Kozłowska, Jarosław Ogonowski, Adam Orłowski, Michał Radzio, Wojciech Trusiński, Jakub Zachara, Wojciech Żubrowski. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków otrzymało 58 pracowników SPZZOZ w Wyszkowie: Andryszczyk Alicja, Bojkowska Agata, Anna Chmielak, Genowefa Czajkowska, Maria Deptuła, Michał Domański, Bożena Dopierała, Grażyna Falba, Barbara Gajdek, Tadeusz Głosek, Ewa Gocał, Krystyna Godek – Kielar, Małgorzata Gołębiewska, Ewa Grajczyk, Zdzisław Jaremczuk, Mirosława Kalinowska, Janina Kamińska, Wiesława Katner, Zofia Kłodzińska, Grzegorz Kmiołek, Krystyna Kmiołek, Barbara Kojta, Stanisław Kruciński, Irena Lekso, Bogusława Maciejewska, Robert Macioch, Danuta Malinowska, Monika Mikołajczyk, Elżbieta Mitkowska, Dariusz Morawski, Barbara Nowak – Żelazna, Danuta Osowiecka, Bożena Piątek, Anna Piechnik – Narowska, Katarzyna Piórkowska – Arentowicz, Ewa Piwowarska, Renata Piwowarska, Stanisław Polak, Dorota Rogulska, Bożena Roman, Elżbieta Ruszczak, Barbara Stoszewska, Grażyna Szczytowska, Danuta Szerewicz, Elżbieta Sztorc, Beata Szurawska, Grażyna Tarnawska, Urszula Wielgolewska, Halina Wojciechowska, Jolanta Wojtulska, Adrianna Wrzesińska, Wiesław Wrzesiński, Katarzyna Wysocka, Elżbieta Zacharzewska, Maria Załęska, Artur Zaniewski, Tadeusz Zdankiewicz. Nagrodę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie „Otwarte Serce” otrzymali: Jan Kalinowski, Hanna Kołakowska, Zofia Mielczarczyk, Barbara Nowak – Żelazna. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i otwartość na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Dyrektor Cecylia Domżała złożyła na ręce:  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, Zastępcy Burmistrza Wyszkowa Anety Kowalewskiej, Wicewójta Gminy Długosiodło Ewy Karczewskij, Wójta Gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, Wójta Gminy Zabrodzie Tadeusza Michalik, Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękul, Wójta Gminy Sominaka Andrzeja Żołyńskiego, a także Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Daniela Bogdana, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Beaty Kiliańczyk – Szawłowskiej, Dyrektora Rejonu Energetycznego Wyszków Jerzego Kosiorka, Wojciecha Kwiatkowskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyny Polak, Dyrektora Zespolu Szkół nr 1 Mariana Popławskiego, Komendanta Powiatowego Policji  Wyszkowie Michała Toporkiewicza. Wszyscy odznaczeni otrzymali od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Dyplomy Uznania, a także pamiątkowe książki. Jubilat na ręce Dyrektor Cecylii Domżała otrzymał gratulacje i życzenia m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorów Placówek Oświatowych, Przedstawicieli Podmiotów Leczniczych,  Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej, Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.    
W dniu 3 października 2018r. Szpital Powiatowy w Wyszkowie obchodził jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Na uroczyste obchody przybyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Zastępca Burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska, Wójtowie Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorzy, Prezesi i Kierownicy  innych jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Duchowieństwo, Dyrektorzy ościennych szpitali, a także obecni i emerytowani Pracownicy Szpitala Powiatowego w Wyszkowie. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała podsumowała ostanie 5 lat działalności, przedstawiła sukcesy i osiągnięcia oraz zdradziła również plany na przyszłość. Tak wspaniały jubileusz był okazją do złożenia podziękowań oraz uhonorowania zasług pracowników Szpitala oraz osób z nim współpracujących. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała została uhonorowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA”. Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego otrzymali: Jolanta Jóźwicka, Barbara Kozłowska, Jarosław Ogonowski, Adam Orłowski, Michał Radzio, Wojciech Trusiński, Jakub Zachara, Wojciech Żubrowski. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków otrzymało 58 pracowników SPZZOZ w Wyszkowie: Andryszczyk Alicja, Bojkowska Agata, Anna Chmielak, Genowefa Czajkowska, Maria Deptuła, Michał Domański, Bożena Dopierała, Grażyna Falba, Barbara Gajdek, Tadeusz Głosek, Ewa Gocał, Krystyna Godek – Kielar, Małgorzata Gołębiewska, Ewa Grajczyk, Zdzisław Jaremczuk, Mirosława Kalinowska, Janina Kamińska, Wiesława Katner, Zofia Kłodzińska, Grzegorz Kmiołek, Krystyna Kmiołek, Barbara Kojta, Stanisław Kruciński, Irena Lekso, Bogusława Maciejewska, Robert Macioch, Danuta Malinowska, Monika Mikołajczyk, Elżbieta Mitkowska, Dariusz Morawski, Barbara Nowak – Żelazna, Danuta Osowiecka, Bożena Piątek, Anna Piechnik – Narowska, Katarzyna Piórkowska – Arentowicz, Ewa Piwowarska, Renata Piwowarska, Stanisław Polak, Dorota Rogulska, Bożena Roman, Elżbieta Ruszczak, Barbara Stoszewska, Grażyna Szczytowska, Danuta Szerewicz, Elżbieta Sztorc, Beata Szurawska, Grażyna Tarnawska, Urszula Wielgolewska, Halina Wojciechowska, Jolanta Wojtulska, Adrianna Wrzesińska, Wiesław Wrzesiński, Katarzyna Wysocka, Elżbieta Zacharzewska, Maria Załęska, Artur Zaniewski, Tadeusz Zdankiewicz. Nagrodę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie „Otwarte Serce” otrzymali: Jan Kalinowski, Hanna Kołakowska, Zofia Mielczarczyk, Barbara Nowak – Żelazna. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i otwartość na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Dyrektor Cecylia Domżała złożyła na ręce:  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, Zastępcy Burmistrza Wyszkowa Anety Kowalewskiej, Wicewójta Gminy Długosiodło Ewy Karczewskij, Wójta Gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, Wójta Gminy Zabrodzie Tadeusza Michalik, Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękul, Wójta Gminy Sominaka Andrzeja Żołyńskiego, a także Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Daniela Bogdana, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Beaty Kiliańczyk – Szawłowskiej, Dyrektora Rejonu Energetycznego Wyszków Jerzego Kosiorka, Wojciecha Kwiatkowskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyny Polak, Dyrektora Zespolu Szkół nr 1 Mariana Popławskiego, Komendanta Powiatowego Policji  Wyszkowie Michała Toporkiewicza. Wszyscy odznaczeni otrzymali od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Dyplomy Uznania, a także pamiątkowe książki. Jubilat na ręce Dyrektor Cecylii Domżała otrzymał gratulacje i życzenia m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorów Placówek Oświatowych, Przedstawicieli Podmiotów Leczniczych,  Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej, Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.    
W dniu 3 października 2018r. Szpital Powiatowy w Wyszkowie obchodził jubileusz 55-lecia swojego istnienia. Na uroczyste obchody przybyli Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc, Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego Adam Mróz, Zastępca Burmistrza Wyszkowa Aneta Kowalewska, Wójtowie Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorzy, Prezesi i Kierownicy  innych jednostek organizacyjnych Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, Duchowieństwo, Dyrektorzy ościennych szpitali, a także obecni i emerytowani Pracownicy Szpitala Powiatowego w Wyszkowie. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała podsumowała ostanie 5 lat działalności, przedstawiła sukcesy i osiągnięcia oraz zdradziła również plany na przyszłość. Tak wspaniały jubileusz był okazją do złożenia podziękowań oraz uhonorowania zasług pracowników Szpitala oraz osób z nim współpracujących. Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie Cecylia Domżała została uhonorowana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Medalem Pamiątkowym „PRO MAZOVIA”. Odznakę honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego otrzymali: Jolanta Jóźwicka, Barbara Kozłowska, Jarosław Ogonowski, Adam Orłowski, Michał Radzio, Wojciech Trusiński, Jakub Zachara, Wojciech Żubrowski. Dyplomy Uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego za szczególne zaangażowanie i wyjątkowo sumienne wykonywanie swoich obowiązków otrzymało 58 pracowników SPZZOZ w Wyszkowie: Andryszczyk Alicja, Bojkowska Agata, Anna Chmielak, Genowefa Czajkowska, Maria Deptuła, Michał Domański, Bożena Dopierała, Grażyna Falba, Barbara Gajdek, Tadeusz Głosek, Ewa Gocał, Krystyna Godek – Kielar, Małgorzata Gołębiewska, Ewa Grajczyk, Zdzisław Jaremczuk, Mirosława Kalinowska, Janina Kamińska, Wiesława Katner, Zofia Kłodzińska, Grzegorz Kmiołek, Krystyna Kmiołek, Barbara Kojta, Stanisław Kruciński, Irena Lekso, Bogusława Maciejewska, Robert Macioch, Danuta Malinowska, Monika Mikołajczyk, Elżbieta Mitkowska, Dariusz Morawski, Barbara Nowak – Żelazna, Danuta Osowiecka, Bożena Piątek, Anna Piechnik – Narowska, Katarzyna Piórkowska – Arentowicz, Ewa Piwowarska, Renata Piwowarska, Stanisław Polak, Dorota Rogulska, Bożena Roman, Elżbieta Ruszczak, Barbara Stoszewska, Grażyna Szczytowska, Danuta Szerewicz, Elżbieta Sztorc, Beata Szurawska, Grażyna Tarnawska, Urszula Wielgolewska, Halina Wojciechowska, Jolanta Wojtulska, Adrianna Wrzesińska, Wiesław Wrzesiński, Katarzyna Wysocka, Elżbieta Zacharzewska, Maria Załęska, Artur Zaniewski, Tadeusz Zdankiewicz. Nagrodę Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie „Otwarte Serce” otrzymali: Jan Kalinowski, Hanna Kołakowska, Zofia Mielczarczyk, Barbara Nowak – Żelazna. Szczególne podziękowania za dotychczasową współpracę i otwartość na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie Dyrektor Cecylia Domżała złożyła na ręce:  Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego, Zastępcy Burmistrza Wyszkowa Anety Kowalewskiej, Wicewójta Gminy Długosiodło Ewy Karczewskij, Wójta Gminy Rząśnik Pawła Kołodziejskiego, Wójta Gminy Zabrodzie Tadeusza Michalik, Wójta Gminy Brańszczyk Mieczysława Pękul, Wójta Gminy Sominaka Andrzeja Żołyńskiego, a także Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej Daniela Bogdana, Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Beaty Kiliańczyk – Szawłowskiej, Dyrektora Rejonu Energetycznego Wyszków Jerzego Kosiorka, Wojciecha Kwiatkowskiego, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Grażyny Polak, Dyrektora Zespolu Szkół nr 1 Mariana Popławskiego, Komendanta Powiatowego Policji  Wyszkowie Michała Toporkiewicza. Wszyscy odznaczeni otrzymali od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika Dyplomy Uznania, a także pamiątkowe książki. Jubilat na ręce Dyrektor Cecylii Domżała otrzymał gratulacje i życzenia m.in. od Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbiety Lanc, Starosty Powiatu Wyszkowskiego Bogdana Pągowskiego oraz Wójtów Gmin Powiatu Wyszkowskiego, Dyrektorów Placówek Oświatowych, Przedstawicieli Podmiotów Leczniczych,  Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, Prezesa Wodociągów i Kanalizacji Wodnej, Przewodniczącego Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.