INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa immunoglobuliny Ludzkiej Anty-D do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2018

Materiały do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa immunoglobuliny Ludzkiej Anty-D do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2018

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 644893-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ ANTY-D DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały do pobrania

INFORMACJA  O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa immunoglobuliny Ludzkiej Anty-D do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2018

Materiały do pobrania


INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa immunoglobuliny Ludzkiej Anty-D do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2018

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 644893-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ ANTY-D DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały do pobrania

INFORMACJA  Z  OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: Dostawa immunoglobuliny Ludzkiej Anty-D do SPZZOZ w Wyszkowie, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 36/2018

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 644893-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ ANTY-D DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 644893-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ ANTY-D DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 644893-N-2018 z dnia 2018-11-06 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA IMUNOGLOBULINY LUDZKIEJ ANTY-D DO SPZZOZ W WYSZKOWIE.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Materiały do pobrania