Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ cz.2 w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2018/S 218-498310
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
 

Materiały do pobrania

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne 2018/S 218-498310 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy  

Materiały do pobrania

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne 2018/S 218-498310 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy  

Materiały do pobrania

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Nr ogłoszenia: 2018/S 218-498310

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie:

Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Dz.U./S S218 13/11/2018 498310-2018-PL

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:498310-2018:TEXT:PL:HTML Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne 2018/S 218-498310 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy  

Materiały do pobrania