Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Ogłoszenie nr 651766-N-2018 z dnia 2018-11-22 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa materiałów opatrunkowych do SPZZOZ w Wyszkowie

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
 

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna