Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: „SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

Materiały do pobrania


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 

     Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:

 
1.1 ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
 
1.2. ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
 
1.3. ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

 

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: „SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

Materiały do pobrania


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 

     Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:

 
1.1 ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
 
1.2. ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
 
1.3. ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

 

Materiały do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 

     Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:

 
1.1 ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
 
1.2. ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
 
1.3. ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

 

Materiały do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 

     Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:

 
1.1 ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
 
1.2. ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
 
1.3. ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

Materiały do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:
1.1 ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
1.2. ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
1.3. ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

Materiały do pobrania

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W   WYSZKOWIE  OGŁASZA  PRZETARG   PISEMNY  NA :

SERWIS URZĄDZEŃ WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCH w SPZZOZ w Wyszkowie” – postępowanie nr DEZ/T/223/18/2018

 
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje trzy zadania, w tym:
  • ZADANIE nr 1 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych zainstalowanych w Budynkach Szpitalu SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, oraz każdej nowej centrali zainstalowanej w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18/2018.”.
  • ZADANIE nr 2 obejmujące „stałą konserwację i utrzymanie ruchu klimatyzatorów zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – KLIMATYZATORY oraz każdego nowego klimatyzatora zainstalowanego w SPZZOZ w Wyszkowie w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.1./2018.”.
  • ZADANIE nr 3 obejmującego „serwis kanałów wentylacyjnych rozprowadzających powietrze z 12-tu central, zainstalowanych w Budynkach Szpitala SPZZOZ w Wyszkowie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej nr 1, polegający na sprawdzeniu i wykonaniu niezbędnych napraw kanałów wraz z ich czyszczeniem, odgrzybianiem i dezynfekcją oraz czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja 12-tu central (sześciu central wentylacyjnych i sześciu central wentylacyjno-klimatyzacyjnych), wyszczególnionych w Wykazie Urządzeń Wentylacyjno -Klimatyzacyjnych w SPZZOZ w Wyszkowie – CENTRALE, w okresie obowiązywania umowy zgodnej z wzorem nr DEZ/T/223/18.2./2018.”.

Materiały do pobrania