Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z wyniku postępowania w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z wyniku postępowania w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 501251-N-2019 z dnia 2019-01-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: DOSTAWA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I ŻYWIENIA DO SPZZOZ W WYSZKOWIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania