Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

UWAGA !!!

W „Materiałach do pobrania” załączony jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2/1 do SIWZ.
Modyfikacja polega na:
1) z Pakietu nr 1 USG – Poradnia chirurgiczna pkt 13 usunięto zapis „1x głowica kardiologiczna”;
2) z Pakiet nr 1 USG – Poradnia Ginekologiczno- Położnicza usunięto pkt 14 "Głowica kardiologiczna".
 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

UWAGA !!!

W „Materiałach do pobrania” załączony jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2/1 do SIWZ.
Modyfikacja polega na:
1) z Pakietu nr 1 USG – Poradnia chirurgiczna pkt 13 usunięto zapis „1x głowica kardiologiczna”;
2) z Pakiet nr 1 USG – Poradnia Ginekologiczno- Położnicza usunięto pkt 14 "Głowica kardiologiczna".
 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

UWAGA !!!

W „Materiałach do pobrania” załączony jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2/1 do SIWZ.
Modyfikacja polega na:
1) z Pakietu nr 1 USG – Poradnia chirurgiczna pkt 13 usunięto zapis „1x głowica kardiologiczna”;
2) z Pakiet nr 1 USG – Poradnia Ginekologiczno- Położnicza usunięto pkt 14 "Głowica kardiologiczna".
 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

UWAGA !!!

W „Materiałach do pobrania” załączony jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2/1 do SIWZ.
Modyfikacja polega na:
1) z Pakietu nr 1 USG – Poradnia chirurgiczna pkt 13 usunięto zapis „1x głowica kardiologiczna”;
2) z Pakiet nr 1 USG – Poradnia Ginekologiczno- Położnicza usunięto pkt 14 "Głowica kardiologiczna".
 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

UWAGA !!!

W „Materiałach do pobrania” załączony jest zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia dotyczący Pakietu nr 1 - Załącznik nr 2/1 do SIWZ.
Modyfikacja polega na:
1) z Pakietu nr 1 USG – Poradnia chirurgiczna pkt 13 usunięto zapis „1x głowica kardiologiczna”;
2) z Pakiet nr 1 USG – Poradnia Ginekologiczno- Położnicza usunięto pkt 14 "Głowica kardiologiczna".
 

Materiały do pobrania


Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Informacja o zmianie zapisów w SIWZ do postępowania w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Materiały do pobrania


Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna

Dz.U./S S39  25/02/2019  87546-2019-PL

Numer ogłoszenia 2019/S 039-087546

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości równej lub większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986). w przedmiocie: Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkowie i NZOZ POZ w Rząśniku

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87546-2019:TEXT:PL:HTML
Polska-Wyszków: Urządzenia medyczne
2019/S 039-087546
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Materiały do pobrania wersja edytowalna

Materiały do pobrania wersja nieedytowalna