Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Dz.U./S S84

30/04/2019

199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Dz.U./S S84

30/04/2019

199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Dz.U./S S84

30/04/2019

199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania


Dz.U./S S84

30/04/2019

199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania

Dz.U./S S84

30/04/2019

199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania

Dz.U./S S84 30/04/2019 199135-2019-PL

Nr ogłoszenia 2019/S 084-199135

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet nr 3, 14, 16, 24, 25 27, 30, 31, 40, 42, 43

Materiały do pobrania