Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551491-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551491-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551491-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

 

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 551491-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 551491-N-2019 z dnia 2019-05-23 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa nici oraz materiałów szewnych do SPZZOZ w Wyszkowie – Pakiet 7, 8A, 11

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania