Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 562910-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 562910-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 562910-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 562910-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 562910-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa respiratora noworodkowego z nieinwazyjnym i inwazyjnym wspomaganiem oddechu do SPZZOZ w Wyszkowie dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania