Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 591022-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 591022-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 591022-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 591022-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 591022-N-2019 z dnia 2019-08-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie: Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania