Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informacja o zmianie terminu otwarcia przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Ogłoszenie nr 540202244-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598814-N-2019 Data: 18/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 598814-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informacja o zmianie terminu otwarcia przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Ogłoszenie nr 540202244-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598814-N-2019 Data: 18/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 598814-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informacja o zmianie terminu otwarcia przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Ogłoszenie nr 540202244-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598814-N-2019 Data: 18/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 598814-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz informacja o zmianie terminu otwarcia przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

Ogłoszenie nr 540202244-N-2019 z dnia 25-09-2019 r.

Wyszków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 598814-N-2019 Data: 18/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 30872600000000, ul. Komisji Edukacji Narodowej  1, 07-200  Wyszków, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 743 76 11, e-mail kancelaria@szpitalwyszkow.pl, faks 297 437 605. Adres strony internetowej (url): www.szpitalwyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-26, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-30, godzina: 11:00

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 598814-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 598814-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SPZZOZ w Wyszkowie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie

Materiały do pobrania