SPZZOZ w Wyszkowie zaprasza do umieszczania reklam/banerów na ogrodzeniu zewnętrznym od ul. Komisji Edukacji Narodowej oraz od ul. 3 Maja.
Cennik za wynajem powierzchni przedstawia się następująco:
– 100 zł netto za m2 powierzchni miesięcznie.
Wyłączeniu podlegają reklamy usług pogrzebowych, środków leczniczych, usług konkurencyjnych oraz o charakterze politycznym.

Kontakt w sprawie najmu powierzchni reklamowej:
Kierownik Działu Administracji i Zaopatrzenia Maria Deptuła tel. 297437612 lub 297437600 w. 433