Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr 56 w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 8 w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu 18,25,36,47,58, w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie Pakietu nr 56 w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 8 w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu 18,25,36,47,58, w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie Pakietu nr 8 w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu 18,25,36,47,58, w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w zakresie pakietu 18,25,36,47,58, w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Zmiana terminu otwarcia oraz modyfikacja przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja pakietów dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania

Dz.U./S S9 14/01/2020 15833-2020-PL

Ogłoszenie o zamówieniu w BUE nr 2020/S 009-015833

SPZZOZ w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania