Informacja o wyniku postępowania dotycząca zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

 

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania dotycząca zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

 

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dotycząca zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

 

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

 

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na zadanie pytania do zapytania ofertowego pt.: PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II

Materiały do pobrania


ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie zaprasza do złożenia pisemnej oferty na:

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW NADZORU INWESTORSKIEGO w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: „Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie”  ETAP II   POSTĘPOWANIE NR  DEZ/T/223/02/2020

Materiały do pobrania