Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wyniku audytu, który przeprowadzony został w dniach 02-03.12.2019r., przeszedł pozytywnie certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015,

PN-EN ISO 14001:2015,

PN-EN ISO/IEC 27001:2017,

otrzymując stosowne certyfikaty.

Uzyskane certyfikaty przyznane zostały w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka okołoporodowa, szkoła rodzenia, profilaktyczna opieka medyczna w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności przeprowadziła firma IQS CERT sp. z o.o.

W następnych 2 latach odbędą się audyty nadzoru, potwierdzające utrzymanie zgodności z w/w normami.

Certyfikaty są ważne do 18.12.2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wyniku audytu, który przeprowadzony został w dniach 02.-03.12.2019r., przeszedł pozytywnie certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015,

PN-EN ISO 14001:2015,

PN-EN ISO/IEC 27001:2017,

otrzymując stosowne certyfikaty.

Uzyskane certyfikaty przyznane zostały w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka okołoporodowa, szkoła rodzenia, profilaktyczna opieka medyczna w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności przeprowadziła firma IQS CERT sp. z o.o.

W następnych 2 latach odbędą się audyty nadzoru, potwierdzające utrzymanie zgodności z w/w normami.

Certyfikaty są ważne do 18.12.2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wyniku audytu, który przeprowadzony został w dniach 02.-03.12.2019r., przeszedł pozytywnie certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017, otrzymując stosowne certyfikaty.

Uzyskane certyfikaty przyznane zostały w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka okołoporodowa, szkoła rodzenia, profilaktyczna opieka medyczna w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności przeprowadziła firma IQS CERT sp. z o.o.

W następnych 2 latach odbędą się audyty nadzoru, potwierdzające utrzymanie zgodności z w/w normami.

Certyfikaty są ważne do 18.12.2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wyniku audytu, który przeprowadzony został w dniach 02.-03.12.2019r., przeszedł pozytywnie certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017, otrzymując stosowne certyfikaty.

Uzyskane certyfikaty przyznane zostały w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka okołoporodowa, szkoła rodzenia, profilaktyczna opieka medyczna w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności przeprowadziła firma IQS CERT sp. z o.o.

W następnych 2 latach odbędą się audyty nadzoru, potwierdzające utrzymanie zgodności z w/w normami.

Certyfikaty są ważne do 18.12.2022 r.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie w wyniku audytu, który przeprowadzony został w dniach 02.-03.12.2019r., przeszedł pozytywnie certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania na zgodność z wymaganiami norm:

PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017, otrzymując stosowne certyfikaty.

Uzyskane certyfikaty przyznane zostały w zakresie świadczenia usług zdrowotnych: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne kosztochłonne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ratownictwo medyczne i transport sanitarny, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, diagnostyka, profilaktyka i promocja zdrowia, opieka okołoporodowa, szkoła rodzenia, profilaktyczna opieka medyczna w zakresie medycyny pracy.

Ocenę zgodności przeprowadziła firma IQS CERT sp. z o.o.

W następnych 2 latach odbędą się audyty nadzoru, potwierdzające utrzymanie zgodności z w/w normami.

Certyfikaty są ważne do 18.12.2022 r.