Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 506057-N-2020 z dnia 2020-01-24 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa płynów infuzyjnych i żywienia do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania