Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 507101-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 507101-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 507101-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 507101-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 507101-N-2020 z dnia 2020-01-29 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznego analizatora parametrów krytycznych do SPZZOZ w Wyszkowie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

Materiały do pobrania