Informacja wyjaśniająca

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi działania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej uprzejmie informujemy, iż Poradnie Specjalistyczne funkcjonują na zasadach: w dniu zaplanowanej wizyty istnieje możliwość kontaktu telefonicznego w godzinach planowanej wizyty z lekarzem danej poradni, który udzieli teleporady lub na podstawie przeprowadzonej rozmowy z pacjentem zadecyduje o konieczności osobistego pojawienia się pacjenta. W przypadku pilnej potrzeby pacjent zgłasza się osobiście do lekarza.