Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 531969-N-2020 z dnia 2020-04-16 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 531969-N-2020 z dnia 2020-04-16 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 531969-N-2020 z dnia 2020-04-16 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: "Utrzymanie ruchu instalacji elektrycznych w SPZZOZ w Wyszkowie"

Materiały do pobrania