Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 537570-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania

Informacja o wyniku postępowania w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 537570-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania

Informacja z otwarcia ofert w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 537570-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania

Odpowiedzi na pytania do SIWZ w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania


Ogłoszenie nr 537570-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania

Ogłoszenie nr 537570-N-2020 z dnia 2020-05-07 r.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie ogłasza przetarg nieograniczony w przedmiocie: Dostawa produktów leczniczych do SPZZOZ w Wyszkowie -pakiet nr 18,25,36,47,58,59

Materiały do pobrania